«Greater Stavanger»

«Greater Stavanger» er et partnerskap av seksten kommuner og Rogaland fylkeskommune, som er eid av Forus Næringspark, og som jobber for å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning i Stavanger-regionen.

- Greater Stavanger skal sørge for at hele regionen står bak prosjektet gjennom vårt nettverk av partnerkommuner i Europa og gjennom Triangulum-samarbeidet mellom fyrtårnbyene Eindhoven i Nederland, Manchester i England og Stavanger i Norge, og samarbeidet skal intensiveres og dra med seg forskningsmiljøer og bedrifter i disse byene og regionene rundt. Samarbeidet inkluderer også flere følgebyer, som Leipzig i Tyskland, sier professor Chunming Rong og temaansvarlig for Smarte byer på Universitetet i Stavanger (UiS).

«Triangulum»

Stavanger-regionens store EU-prosjekt ”Triangulum”, går ut på å finne ut hva som skal gjøres i de ulike fyrtårns- og følgebyene og finne relevante arrangementer.

Prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere gode smartby-løsninger innen mobilitet, energi og IKT. Det er planlagt mange spennende tiltak for prosjektet i Stavanger-regionen: Lyse skal installere smarthjemteknologi i 100 hjem og i utvalgte offentlige bygg for å teste videokommunikasjon og energisparing. Rogaland fylkeskommune skal i samarbeid med Kolumbus teste batteridrevne busser i ordinær rutetrafikk. Stavanger kommune er den som eier prosjektet, og kommunen skal oppgradere energiforsyningen i tre av sine bygg.

UiS skal utvikle en ny nettskyplattform for effektiv håndtering og lagring av de store datamengdene som finnes i en smartby.

- Det viktigste for Universitetet er å bygge opp en plattform for data. Vi skal samle inn, lagre det i et datasenter og så behandle enorme datamengder. Vi skal forankre dataene i forskning og utvikling, sier Chunming Rong.

Data hentes til nettskyplattformen ved UiS for å beregne og dokumentere resultater fra andre teknologiske løsninger i Triangulum-prosjektet. I tillegg ser forskerne på mulighetene for å trekke samfunnsnyttig verdi ut av dataene, for eksempel med analyse av offentlig tilgjengelige trafikkdata. En sentral utfordring er å undersøke muligheten for å utbedre modeller av trafikken som helhet og forsøke å forutsi bussenes ankomsttider med større nøyaktighet.

«Horisont 2020»

Smartby-prosjektet Triangulum er også en del av «Horisont 2020», som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land og målet er å fremme økonomisk vekst og sysselsetting.

«ENERGIX»

Ambisjonen om å bidra til smartere lokalsamfunn stopper ikke med Triangulum-prosjektet. Norsk forskningsråd tildelte i fjor midler til et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) under utlysningen ENERGIX. Prosjektet, ”Smart community neighborhood – driven by energy informatics” ledes av UiS ved professor Chunming Rong og hans gruppe, Senter for IP-basert Service-innovasjon (CIPSI). Sammen med partnerne IRIS, Lyse, Statnett, Smart Innovation Østfold NCE, DNV GL og UiO skal forskningen fokusere på emnet energiinformatikk.

I dette prosjektet skal man utvikle IKT-løsninger (se Figur 2) for å smartere håndtere produksjon, fordeling, og forbruk av energi i nærmiljøet med eksisterende typer infrastruktur. Dette inkluderer privat, fornybar strømproduksjon ved solceller og vindmøller, og lagring av energi i for eksempel elbilbatterier.