Dette er et boligprosjekt av dimensjoner, og faktisk et av landets største byutviklingsprosjekt. Det er snakk om 1000 dekar og det må investeres i hvert fall en 30-40 milliarder i området, forteller ordfører i Lier Kommune, Gunn Cecilie Ringdal.

For samarbeidet mellom Lier og Drammen har ført til planene om en klimanøytral bydel i området Lierstranda og Brakerøya – et stort prosjekt noen nok har syntes vært i overkant hårete, men som nå viser seg å skulle bli en realitet. Blant de store prosjektene er blant annet et kollektivknutepunkt rett ved det nye, etterlengtede sykehuset på Brakerøya.

- I vestre viken er det fire sykehus, og sykehuset i Drammen har flere spesialistfunksjoner som gjør at de har halvparten av produksjonen i Vestre Viken. Da har det vært vanskelig å akseptere at rammevilkårene for både ansatte og pasienter der oppe har vært som de har vært, gjennom en veldig gammel bygningsmasse. Dette har vært modent for fornyelse lenge, men vi har lidd under at det har vært mye prat og lite villighet til å realisere, sier ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen.

En viktig motor

I sommer ga imidlertid Helse- og omsorgsminister Bent Høie grønt lys, og det nye sykehuset skal stå ferdig på Brakerøya i 2024.

- Nå skal det bygges et sykehus på langt over 100 000 kvadratmeter, med 4000 arbeidsplasser, og med veldig mange besøkende i løpet av en dag, og det kunne ikke hatt en bedre plassering. Dette blir et sykehus med sin egen jernbanestasjon, og overordna veinett rett ved siden av, sier Hansen.  

Han vil ikke kalle sykehuset et byutviklingsprosjekt, men sier det primært er et sykehusprosjekt. Det er imidlertid ikke til å komme ifra at det nye sykehuset blir en viktig motor for utviklingen i området for øvrig.

En klimanøytral fjordby

Med Fjordbyen utvikles flere tusen nye boliger helt uten at det tas av dyrkbar mark. Det nye kollektivknutepunktet er viktig for målet om klimanøytralitet, og videre skal det fokuseres på ny, bærekraftig teknologi.

- Vi skal ta i bruk alle nymoderne teknologiske muligheter. Vi har sett mye på Smart City-utvkling, der det er veldig mange gode tanker, og også mye som allerede er realisert, med tanke på klimavennlige bygg, gjenvinning og måten vi bruker energi på, sier Ringdal.

I bydelen planlegges det også en kollektivtrasé, der ordføreren ikke er fremmed for at det kommer til å gå en selvkjørende buss om ikke altfor lenge.

- Her skal vi ta imot alle nymotens oppfinnelser, og satse på både bygg, infrastruktur, samferdsel og energi for å få dette klimanøytralt.

Et attraktivt alternativ

Det nye sykehuset gir dessuten helt nye muligheter hva gjelder utviklingen innen helse, der man ser nytten av å jobbe over grensene.

- Når sykehuset kommer er det en fin anledning til å se på hvilke andre muligheter det gir når det gjelder helse og helsefag. Det er jobbet en del med å etablere en helseklynge med forskning, behandling og utdanning på samme område, der alle krefter nyter godt av hverandre. Dette vil sykehuset ha en enorm glede av, og jeg tror også det at sykehuset ligger der vil ha stor gevinst for andre virksomheter innen helse, sier Ringdal.

De to ordførerne er optimistiske og spente på Fjordby-utviklingen, og mener satsningen blir en viktig og nærmest nødvendig avlastning for hovedstaden.

- Det er ingen tvil om at eiendomsprisene i vårt område kommer godt ut, og at vi ligger godt til rette med tanke på kommunikasjon til Oslo. Jeg mener Drammen representerer en pakke, og jeg tror dette blir veldig konkurransedyktig. Mange kan falle for dette, forteller Hansen.