Den gamle kornsiloen ved siden av Kilden Teater og Konserthus skal nå bygges om til å bli en kunstsilo som skal tiltrekke seg publikum både innenlands og utenlands. Siloen har stått uberørt de siste ti årene, og er et bygg med industriell historie. Reidar Fuglestad, administrerende direktør for Sørlandets kunstmuseum/kunstsilo ble ansatt for halvannet år siden for å realisere prosjektet som vil koste i overkant av en halv milliard.

– Først og fremst er dette et ledd i en større satsing på kunst og kultur i Kristiansand. Med Kilden liggende rett ved siden av, vil vi i tillegg til kunstsiloen også bygge en helt ny kulturskole som blir helt unikt. Vest Agder Museets nye bygg er også planlagt i nærheten. Kornsiloen, som skal bygges om til Kunstsilo, ble bygd i 1935, og er et eksempel på modernistisk arkitektur og funksjonell design. 30 siloer bevares, lagerbygningen i forkant rives og bygges opp igjen, og det blir også en helt ny bygningsdel tilknyttet. På denne måten blir siloene rammet inn med nye bygningselementer, sier Fuglestad.

En ny destinasjon

Direktøren forteller at dette prosjektet aldri hadde blitt noe av om ikke Nicolai Tangen hadde donert samlingen sin på 2700 verk tilbake til fødebyen. Nå skal til sammen i overkant av 4000 kunstverk huse den nye kunstsiloen som forventes å ferdigstilles i slutten av 2021.

— Dette blir ikke bare et nytt museum, men en helt ny destinasjon, et unikt opplevelsessenter i europeisk sammenheng med kunst og kultur som overskrift. Hele Odderøya blir en fantastisk attraksjon.

— I tillegg vil kunstsiloen bli et kompetansesentrum. Vi har etablert et samarbeid med Universitetet i Agder, som på bakgrunn av samlingen som blir gitt til oss, har utvidet sin kunstfag-utdanning. Det blir også etablert to doktorgrad-stipendiater som er utlyst allerede for 2019, legger Fuglestad til.

Prosjektet har allerede fått god nasjonal oppmerksomhet, og vil få enda større oppmerksomhet etter hvert som byggefasen starter. Dermed vil det bli lett for Fuglestad og den nye kunstsiloen å få samarbeidspartnere for utstillinger som vil bidra til å tilegne seg et større kunstnerisk nettverk.

Kunst til folket og folket til kunsten

— Dette skal bli et annerledes museum og et opplevelsessenter med kunst. Vi skal ha lav terskel, vi skal invitere og inkludere. Vi skal få kunsten ut til folket og folket til kunsten – det er vårt hovedmål. Vi skal være av nasjonal betydning, men samtidig ønsker vi å nå fram til et internasjonalt publikum. Da vil partnerskap med henholdsvis Color Line som går med stor kapasitet rett utenfor kunstsiloen, og flyplassen som har direkteruter fra København, Amsterdam og London være viktig for å rette oss mot turister. Kanskje viktigst av alt er det kunstneriske nettverket, som bygges opp nettopp på grunn av at vi har en unik samling, fortsetter Fuglestad.

Det nye museet vil lage fantastiske utstillinger basert på samlingen. Kunstsiloen vil også vise samtidskunst, temporære utstillinger og aktualisere samlingen med ulike kombinasjoner i samarbeid med andre museer både nasjonalt og internasjonalt. Det nye bygget vil derfor skape større blest, og blir et kraftsentrum regionen kan være stolt over.

— Mestre Wåge vant arkitekt-konkurransen vi hadde som del av forprosjektet, og Kruse Smith AS har fått tildelt oppdraget som entreprenør. Vi har gått inn i en såkalt samhandlingsfase hvor vi ser på hvordan vi kan bygge det som er utredet i forprosjektet på en mest kostnadseffektiv måte, avslutter Fuglestad.