- Brukeropplevelsen er helt avgjørende for hvor vidt løsningen blir en suksess eller ikke. Mange forbinder kanskje brukeropplevelse med farger og lekkert design på en webside, men det er så mye mer, sier Camilla Wadseth i it-selskapet Kantega AS. Hun er avdelingsleder for Strategi- og konseptutvikling, hvor de har et spesielt fokus på brukeropplevelse.

Kantega AS utvikler forretningskritiske it-systemer og de har en tilnærming hvor de kombinerer “design thinking” og smidige prinsipper - som Lean StartUp.

- Vi er tidlig inne i prosjektene og legger vekt på å forstå, involvere og observere brukerne der de er.  Brukeropplevelse er subjektivt og handler om brukerens opplevelse i møte med løsningen, og vi må derfor forstå deres behov. Samtidig vet vi at behov gjerne endrer seg eller oppstår underveis i prosessen - og vi erkjenner derfor at vi ikke alltid kan vite hvordan løsningen skal se ut til slutt. Vårt fokus er derfor knyttet til effekten løsningen skal ha.

I Kantega starter vi i det små og jobber smidig.  Vi har alltid et overordnet bilde av hele løsningen, men med utgangspunkt i brukerbehov og det som skaper forretningsverdi for kunden, velger vi å starte med den minste delen av løsningen som kan stå alene.  Dette kalles en POC: Proof of Consept og utvikles i samspill med kunden og brukerne, sier Wadseth.

På den måten kan vi avstemme forventninger og se nye muligheter tidlig i prosessen. Vi skaffer oss verdifull erfaring gjennom brukernes tilbakemeldinger og dette gir rom for å justere kursen underveis. Dette er et prinsipp som sikrer suksess for kunden og sluttbrukeren.

- Kunden og brukerne er med fra dag én og i hele prosessen. Dette er helt vesentlig for å kunne skape de gode brukeropplevelsene. Tilbakemeldingene vi får er at brukerne får løst behovene sine på en bedre måte og brukerinvolveringen bidrar også til større eierskap til sluttproduktet, sier Wadseth.