– Vanlige arkitekter har ikke mulighet til å gjøre de samme grundige analysene og av det samme omfanget som det Spacemaker gjør. De bruker kanskje to uker på å komme opp med ett til tre utprøvde forslag til løsninger på en byggetomt. Spacemaker kan på under en time få ut en milliard forslag til løsninger hvor vi så kan selektere ut de beste i etterkant, sier Carl Henrik Graff, prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom.

Oppstartsbedriften Spacemaker har utviklet et analyseverktøy som bruker datakraft kombinert med matematiske formler og kunstig intelligens for å analysere en byggetomt og finne fram til mulige løsninger. Selskapet har siden de presenterte seg for offentligheten på gründerkollektivet Mesh i oktober fått et hav av henvendelser fra interesserte parter.

– En lang prosess med prøving og feiling førte endelig til et gjennombrudd i sommer. Da begynte vi å se at verktøyet leverte bedre løsninger enn det man hadde oppnådd med tradisjonelle metoder og verktøy på faktiske tomter, forteller administrerende direktør og en av grunnleggerne av Spacemaker, Håvard Haukeland.

Intellektuelle sparringspartnere

Stor-Oslo Eiendom og Spacemaker har lenge hatt et forskningssamarbeid der de bruker hverandre som intellektuelle sparringspartnere for å sørge for at Spacemakers produkt treffer bransjens behov best mulig. Etter sommerens gjennombrudd har analyseverktøyet nå nådd et nivå der Stor-Oslo Eiendom skal benytte det kommersielt ute i den virkelige verden.

– Vi har to store prosjekter på trappene med Spacemaker, der vi ønsker å få dem inn tidlig i prosessen, forklarer Graff.

Stor-Oslo har kjøpt en urban tomt i et av de mest attraktive utviklingsområdene rundt Oslo, som nå skal reguleres. Her vil Spacemakers analyseverktøy gi Stor-Oslo innsikt i strategisk smarte utbyggingsløsninger som tar ut tomtens maksimale potensiale.

– Det vil så finne måter å organisere leilighetene på som gir høyest mulig bokvalitet for flest mulig boliger, og samtidig svarer best mulig på offentlighetens krav og ønsker om et godt bymiljø, forklarer Haukeland.

Skjermdump av Spacemakers software i arbeid.


I likhet med andre kunder kommer Stor-Oslo Eiendom til å få levert en pakke av Spacemaker med tomten låst opp, der de kan plotte inn ulike faktorer etter behov for å finne den beste løsningen.

Ønsker de et resultat med mest mulig sollys og god utsikt, så tillegger man de faktorene mest verdi. Skulle derimot støyskjerming være det viktigste, så prioriterer man det, eller kombinerer disse. Andre faktorer kan være byggekostnader, reguleringsbestemmelser, markedstilpasning, planløsninger, og så videre. Listen over ønskede egenskaper som gir vanlige arkitekter hodepine er lang, og kombinasjonene endeløse.

Frigjør kreativ kraft

Graff mener at Spacemakers analyseverktøy er en helt ny måte å jobbe på i eiendomsbransjen, og både han og Haukeland er samstemte i at Spacemaker frigjør tid og energi hos arkitektene til å fordype seg mer i den kreative prosessen.

– Vi har normalt sett startet med blanke ark til arkitektene. Nå ønsker vi å hjelpe dem på vei ved å finne gode tomtløsninger som vi vet er analyserte og gjennomprøvde, så skal arkitektene få lov til å være kreative og tegne et godt bomiljø innenfor de rammene. Det tror vi kan være en veldig god modell å jobbe etter, mener Graff.

Illustrasjon av hvordan Spacemakers teknologi fungerer.


Tilbakelent bransje

Graff ser på Spacemakers inntog som et viktig steg i digitaliseringen av eiendomsbransjen; en bransje han mener har vært tilbakelent de siste årene.

– Jeg tror at eiendomsbransjen - akkurat som andre bransjer som gjør det bra - ikke har sett behovet for å digitalisere seg og være langt framme når det gjelder utvikling. Man har tatt de trygge, gode valgene og sørget for å unngå de store smellene, sier Graff.

Samarbeidet med Spacemaker er Stor-Oslo Eiendoms måte å vise at de ønsker å bryte den trenden.

– Når vi går inn i dette samarbeidet er det ikke bare for å lære og ta del i digitaliseringen, men også for å være med på å løfte bransjen opp og frem. Det er kanskje det viktigste insentivet vårt, og det er klart det er morsomt å støtte en norsk oppstartsbedrift, sier han.