– Vi er svært godt fornøyd med både produksjons- og omsetningstall for tiden, sier administrerende direktør Merethe Nøsted von Zernichow.

Hun overtok ledelsen av Mandal-selskapet i 2016. Nøsted & kan føre sine røtter nesten 80 år tilbake i tid, og frem til Merethe Nøsted von Zernichow overtok ansvaret, var det hennes far Alf Arne Nøsted som bygde og utviklet virksomheten til det internasjonale industrikonsernet de i dag fremstår som.

Samling for vekst

– Vår forretningsidé skal fortsatt være å levere løsninger som sikrer verdier og ivaretar mennesker, utstyr og natur under krevende forhold, fastslår Nøsted-direktøren, og fortsetter:

– Men vi tror vi vil være enda bedre rustet for å møte fremtidens vekstambisjoner ved å samle virksomheten i en felles organisasjon. Det betyr at de åtte selskapene som inngår i Nøsted-gruppen fra 1. desember er samlet i en felles organisasjon som ledes fra hovedkontoret i Mandal, sier hun.

Nøsted-gruppen har hatt fem virksomheter lokalisert på Sørlandet, i tillegg til utenlandsaktiviteter i Litauen, USA og Canada. På Sørlandet videreføres driften av både Igland, Kjættingfabriken, Mandal Maskinering, Marwin Løfteteknikk og Nøsted Kjetting på samme måte som tidligere, selv om alle selskapene nå altså er organisert i den nye konsernmodellen. Nye Nøsted & vil få omkring 370 ansatte, og omorganiseringen innebærer ikke oppsigelser eller nedbemanninger.

– Vår ambisjon er å vokse videre, understreker Merethe Nøsted von Zernichow.

Ledende leverandør

Hun mener den viktigste årsaken til at gruppen nå leverer svært gode resultater er den langsiktige satsingen på å posisjonere seg som en leverandør av kvalitetsprodukter som kundene kan stole på.

– Med et marked i vekst, så får vi også uttelling for å være posisjonert som en av de ledende leverandørene i dette markedet. Over halvparten av vår produksjon går til eksport. Gjennom å koble lokal og global ingeniørkunst og produksjonskapasitet kan vi levere de beste løsningene til kundene. Det gir oss konkurransekraft, også i møte med lavpris-leverandører fra Asia. Gjennom sammenslåingen får vi en mer slagkraftig plattform for framtidig vekst. Vi eliminerer dobbeltarbeid og kan dyrke spisskompetansen bedre i egen organisasjon. Det tror vi vil styrke oss fordi vi kan bruke våre samlede salgs, produksjons- og ingeniørressurser bedre, sier Merethe Nøsted von Zernichow.

Merkevarer består

For medarbeiderne i Nøsted & vil omorganiseringen først og fremst bety at de får ny leder, nye måter å jobbe på, og for enkelte vil dette også innebære nye ansvarsområder. Konsernet vil fortsatt ha hovedkontor i Mandal og lokasjonene i Grimstad, Kragerø, Litauen, Canada og USA videreføres som i dag.

– Våre merkevarer Trygg (kjetting), Fram (løft og sikring for det marine markedet) og Igland (traktor- og landbruksutstyr) består, slik at kundene i liten grad vil merke denne omleggingen, sier administrerende direktør Merethe Nøsted von Zernichow i Nøsted & til slutt.