I Fredrikstad kommune etableres det nå en IoT-infrastruktur basert på LoRaWAN-standard. Dette er en åpen standard med god rekkevidde (> 10 km), god penetreringsevne gjennom for eksempel bygg og trær, som er lite utsatt for interferens, og krever lite strøm. Med fem til ti radiosendere skal dette nettverket dekke hele Fredrikstad kommune.

På dette nettverket vil Fredrikstad kommune ta i bruk ulike sensorer som kan bidra til å digitalisere og effektivisere egne arbeidsprosesser. Eksempler er automatisk styring av gatelys eller innhenting av vannkvalitetsinformasjon i sanntid. Nettverket og infrastrukturen skal gjøres tilgjengelig for andre, slik at gründere, næringsliv og akademia får en plattform der de kan prøve ut sine innovative løsninger.