Det er mange hensyn å ta når OUS Mortensrud skal reises, og programmet er komplekst og krevende. Arealeffektive løsninger skal kombineres med trygge og intime rom for pasienter. Det er komplekse krav om lydisolering som må møtes, sammenholdt med at bygget skal fremstå som åpent og inviterende for allmennheten. Den overordnede ambisjonen for senteret har vært å kombinere det trygge med det åpne.

Nærheten til Mortensrud senter ble utslagsgivende for at valget falt på Helga Vaneks vei, en hyggelig og lys tomt som viste seg vel egnet for oppgaven. Med kollektivtransport og naturområder som viktige kvaliteter for et psykiatrisk senter, danner dette trygge og motiverende rammer for en vellykket og ambisiøs drift av OUS Mortensrud.

Organisering

Hovedbygningen ligger tilbaketrukket fra veien. Dette er bygget med intensjonen om at det skapes en adkomstplass i forlengelse av gågaten fra Mortensrud Senter. Formen på huset åpner seg mot plassen og inviterer inn. Glassfliser og en baldakin tydeliggjør inngangen, med structural glazing og hjørnevinduer
som deler opp fasaden. Størrelsene på og plasseringen av vinduene er med på å gi variasjon til de forskjellige fasadene.

Hovedbygget består av tre etasjer, med 62 parkeringsplasser i kjelleren. Langs med Helga Vaneks vei er bygningen delt opp i tre bygningskropper i to etasjer. Disse fasadene er også tilpasset nabobebyggelsen på andre siden av veien, for et passende visuelt uttrykk.

Det er et sentralt atrium i hovedbygget som gir lys til kontorene og diverse behandlingsrom. Vestibylen nyter også godt av lysfordelingen, og er stor og lys. I forlengelsen av dette rommet ser man også ut til en liten hage. Denne hagen er det første man møter når man entrer sentret, og er en viktig del av det visuelle helhetsinntrykket.

Voksne (DPS) samt barn og ungdom (BUP) har hvert sitt trapperom på forskjellige sider av vestibylen. Majoriteten av behandlerkontororene ligger i andre og tredje etasje. Hver døgnavdeling markerer seg arkitektonisk som en enhet, og har ti beboerrom. Kjøkken og stue er tilgjengelig, med plassering rundt et gårdsrom kombinert med speiling rettet mot en fjellhelling. Denne plasseringen tar imot solstrålene på en uttrykksfull måte og beriker rommene. Hver avdeling har inngang mot gaten, plassert i mellombyggene. Glasstein er murt inn som mønster over inngangspartiene for ytterligere dekorasjon.

Materialer og utførelse

Helhetsinntrykket av OUS Mortensrud preges av gjennomgående bruk av grå tegl. Man finner også enkelte innslag av svart Padang stein. Glass og oljede eikespiler er dominerende ved inngangspartiet for å gi et mer åpent inntrykk. Dette varme materialet og er også tatt i bruk både ved atriumet, utvendig himling og de forskjellige gårdsrommene.

Det er i prosjektet arbeidet bevisst med forskjellige typer reliefer for å gi en subtil variasjon av teglfasadene.
Hovedmaterialet er nærmere beskrevet Petersen tegl D91, og ble valgt sammen med en mørtel som har et varmt fargeelement til fasaden. Teglsteinen glir inn i omgivelsene og passer godt med fjellskjæringen.
Helsebygget er forøvrig også nominert til Oslo bys Arkitekturpris, og skal stilles ut på Rådhusplassen.