– Jeg er imponert over omstillingsviljen og evnen, sier administrerende direktør i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), Wenche Nistad.

Hun peker spesielt på verftene som har stått overfor noen av de største utfordringene:

– De har vært raske til å snu seg rundt og har klart å skaffe nye kunder fra andre segmenter, som for eksempel fiskeri- og havbruk, og ferger og skip som går i explorercruisefart. Det har gått fantastisk fort, og GIEK hjelper til med finansieringen.

Verftene er viktige siden de gjerne har en veldig stor underleverandørindustri i regionen som er avhengige av dem. Ofte kan det være så mange som 90 - 100 norske underleverandører involvert i byggingen av ett enkelt skip.

– Dette gir store ringvirkninger og nettopp derfor er det så viktig at verftene klarer den omstillingen som er nødvendig, fortsetter hun.

Kraftige virkemidler

Vestlandet er den regionen som bruker GIEK mest, spesielt maritime bedrifter og underleverandører. Over 6200 arbeidsplasser, og eksport for 23 milliarder kroner på Vestlandet var avhengige av GIEK-garantier i fjor, viser tall fra analysebyrået Menon.

GIEKs rolle er å bidra til finansiering ved å garantere eksportører, kjøpere og banker mot økonomisk og politisk risiko ved eksport. Med en garanti fra GIEK stiller norske leverandører sterkt, siden det er den norske stat som da er garantist for finansieringen. Det har stor betydning i utlandet.

– GIEK har flere virkemidler som vi kan bruke for å bidra til økt eksport. Det vanligste hittil er at vi hjelper de norske bedriftenes utenlandske kunder med finansiering, sier Nistad.

I sommer fikk GIEK også tillatelse til å tilby et helt nytt produkt. En såkalt internasjonaliseringsgaranti, som kan utløse større investeringer i norske bedrifter som bidrar til å øke deres eksport eller opprettholde eksportevnen.

– Da kan vi bidra til å avhjelpe eksportbedriftene, også på Vestlandet, med det kapitalbehovet som de har i forbindelse med omstilling og nysatsing. Slike investeringer må skje i samarbeid med banker som vi også ellers har et utstrakt samarbeid med i vår virksomhet, forklarer hun.

Et tidligere datterselskap, GIEK Kredittforikring AS, tilbyr også kortsiktig kredittforsikring som blant annet benyttes mye i oppdrettsnæringen og i fiskeindustrien, sier Nistad.

En effektiv norsk modell

– Noe av årsaken til at Norge er flinke til å gjennomføre omstillingsprosesser er nok fordi vi har korte beslutningsveier. Samarbeidsklimaet vårt er preget av tillit, og konfliktnivået er som regel lavt. De norske fagforeningene spiller for eksempel ofte på lag med ledelsen i bedriftene fordi alle klarer å bestemme seg for å arbeide mot et felles mål, sier Nistad.

Samarbeidet og forståelsen mellom offentlig og privat sektor blir også trukket frem som en av de norske suksessfaktorene når det kommer til omstilling.

Kjent teknologi på nye områder

Det er særlig innen teknologi at Norge ligger helt i verdenstoppen, ikke minst på Vestlandet. Teknologi blir helt sikkert blant de aller viktigste områdene vi skal arbeide med i fremtiden, tror Nistad.

– Vi ligger veldig langt fremme teknologisk, særlig når det kommer til havbruk og offshoreteknologi. Jeg er ganske sikker på at vi vil fortsette å ha veldig sterke fagmiljøer innen offshoreteknologi også i fremtiden, men det er ikke sikkert at det er olje- og gassektoren som blir fremtidens kunder. Det kan like gjerne være helt andre bransjer som har behov for tilsvarende teknologi. Omstilling handler ofte om å se nye muligheter, avslutter Nistad.

GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt)

  • Statlig norsk finansinstitusjon. Betjener eksportører, deres banker og kunder.
  • Stiller finansielle garantier på markedsmessige vilkår, etter søknad og kredittvurdering.
  • Garanterte for 16,7 milliarder kroner, og utløste eksportkontrakter for 30,5 milliarder kroner i 2016.
  • Bidro til 6200 arbeidsplasser på Vestlandet i 2016, primært innen verft og underleverandører. Åpen for alle næringer.
  • Har 98 milliarder kroner i garantiportefølje (2016).
  • 96 ansatte, kontor i Oslo.

(Kilder: Menon Business Economics, GIEKs årsrapport 2016)