– Arbeiderne med lengst ansiennitet i verden jobber for oss. De har vært her siden tidenes morgen, og er verdens eldste arbeidere, smiler Erlend Haugsbø, markedsansvarlig i Hyperthermics.

«Arbeiderne» han sikter til er hypertermofile organismer, som lever i temperaturer over 70 grader og brukes av Hyperthermics til produksjon av bioenergi.

– Vi er først i verden med å ta organismene inn i en industriell sammenheng for å produsere fornybar energi. Vi henter dem opp fra undersjøiske vulkaner og plasserer dem i en reaktor med høy temperatur. Deretter tilsetter vi avfallet. Det kan være hvilken som helst biologisk masse som råtner naturlig, for eksempel tre, matavfall eller slam. Så vil organismene bryte ned avfallet og gjøre det om til miljøvennlig biogass, forklarer Haugsbø.

Raskeste metode

Hyperthermics har brukt mange år og mange millioner kroner på omfattende FoU-prosjekter, før teknologien deres nå er tatt i bruk. Forskningen har hovedsakelig foregått med eget forskningsselskap i Regensburg i Tyskland med nært samarbeid med Universitetet i Regensburg og norske forskningsmiljø ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og NMBU.

Hyperthermics’ metode for å omforme bioavfall vil redusere CO2-utslippene, og bidra til renere luft. Ved å behandle organisk avfall i et lukket system, unngår man i tillegg at metangassen blir sluppet ut i atmosfæren. Og prosessen går betydelig fortere enn den tradisjonelle fremgangsmåten.

– Vi frigir energipotensialet raskt. Den eneste metoden som er raskere er å brenne avfallet, men det ødelegger grunnstoffene. På denne måten tar vi stoffene tilbake til kretsløpet. I tillegg krever dette et mindre anlegg, som likevel har mer kapasitet enn de konvensjonelle, sier Haugsbø.

Han forteller at også «verdens eldste arbeidere» har styrker og svakheter.

–Én type organisme kan være gode på å bryte ned tre, men gir du dem matavfall er det ikke sikkert de er så gode på det. Når vi skal ut til en kunde for å sette organismene inn i et prosessanlegg, må vi finne ut hva slags biomasse de har og hvilke organismer som er mest effektive i hvert tilfelle.

Fremtiden

Hyperthermics, som har sitt hovedkontor i Ulsteinvik, ble etter en omfattende utvelgelsesprosess plukket ut av Innovasjon Norge til å presentere sine løsninger for internasjonale bransjeaktører under den fremstående energikonferansen ONS i Stavanger i august.

– Vi ønsker å få denne teknologien ut på det norske markedet i år, og deretter sikter vi internasjonalt. Vi mener definitivt at dette er fremtiden, sier Haugsbø.