Nexans Norway er en av verdens ledende sjøkabelprodusenter som skreddersyr og installerer sjøkabler i ulike farvann og havdyp over hele verden. I Halden ligger selskapets største fabrikk med over 800 ansatte, og den nylig etablerte bedriften har en avdeling ved Borg Havn i Fredrikstad.

Dimensjonene på kablene som produseres ved Nexans Halden er langt fra hva en forbinder med en standard kabel til innendørs bruk – kablene kan være opp til om lag 150 kg per meter. De installeres på sjøbunnen mellom øyer og land for å gi energi til nye områder, eller forsterker kapasiteten mellom land. De er viktige i offshore vindmølleparker og bidrar til at grønn kraft kommer til de store kraftmotorveiene på land. I tillegg leverer fabrikken umbilicals (styrekabler) og DEH (direct electrical heating) til offshore-industrien, og selskapet har vært en viktig brikke i det norske oljeeventyret.

Stor eksportbedrift

Nexans Norway er stolt over sitt sterke fagmiljø. Den høye kompetansen, og over 100 år lang erfaring med å gi strøm til Norges befolkning langs en langstrakt kyst med mange fjorder og krevende klima, gjør at Nexans har fått en ledende posisjon i verden innen sitt felt. I dag finner en norskproduserte kabler i alle verdensdeler, og selskapet har produsert og installert sjøkabelanlegg som til sammen bidrar til mer enn 50 % av verdens overføringskapasitet.

I tett samarbeid med kundene skal Nexans fortsette å utvikle, produsere og levere produkter og løsninger som bidrar til å løse morgendagens behov, og skaper en god og bærekraftig fremtid.