– De fleste elbiler er på private hender, men flere og flere innser fordelene både for arbeidsgivere og ansatte ved å velge nullutslippsbiler, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Norsk elbilforening, Ståle Frydenlund.

Firmabil er en frynsegode som benyttes på mange arbeidsplasser. Vanlig er det at arbeidsgiveren betaler både for bil og drivstoff. På den måten har arbeidstakeren fri bil, men må betale skatt av fordelen.

Hvor stor denne skattebelastningen blir avhenger av listeprisen på bilen og marginalskatten til arbeidstakeren.

– Fordi verdien eller eiendomsgrunnlaget for beskatningen av nullutslippsbiler settes til halvparten av listeprisen, er det utvilsomt billigere med nullutslippsbil for ansatte sammenliknet med det mange velger å kalle «vanlige biler», sier Frydenlund.

Fordeler for arbeidsgiveren

Ved å velge hybrid- eller elbil som firmabil, sparer arbeidsgiveren penger i form av arbeidsgiveravgift. I tillegg er innkjøpsprisen på nullutslippsbiler momsfri. Samtidig drar man nytte av de øvrige bruksfordelene med gratis parkering i halvparten av de 50 største kommunene i Norge, fritak fra bompenger og redusert fergebillett, samt muligheten til å kjøre i kollektivfelt.

– En utfordring kan være å tilbakebetale ansatte for driftskostnader, for man kan ikke levere ut bensinkort som man gjør med bensin- og dieselbiler, sier Frydenlund.

Per i dag foreligger ingen etablert fellesordning som sørger for at ansatte får dekt inn strømkostnadene ved å lade elektriske firmabiler hjemme. Det kan løses med lading på arbeidsstedet og ved å logge strømforbruket via en Type 2-ladeboks hjemme. På den måten kan ansatte få refundert kostnader for riktig antall kWh, på måneds- eller årsbasis.

Vil bruksinsentivene opphøre?

Det er ikke knyttet noen utfordringer til å lease nullutslippsbiler, kun utvalget av elbiler begrenser antallet aktuelle modeller. I tillegg er det lang leveringstid på flere av de mest populære elbilene, ifølge leasingselskapet LeasePlan. Av en flåte på totalt 46 000 biler i Norge, er 2 400 av disse nullutslippsbiler, i følge selskapet. De merker en sterkt økende interesse for leasing av både elektriske person- og varebiler.

– Én årsak til at noen kvier seg for å velge nullutslippsbil som firmabil, er frykten for at bruksinsentivene skal opphøre. Men det vil alltid lønne seg å velge nullutslipp. På sikt er det varslet en nasjonal regel som sier at brukere av nullutslippsbiler aldri skal betale mer enn halvparten av taksten fossilbilister betaler for bom, parkering og ferje. Dette vil selvsagt også gjelde elektriske firmabiler, sier Frydenlund.