«Jeg er imponert over hva kommunen og næringsdrivende har fått til sammen for å skape et levende sentrum og gode byområder», sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da det ble kjent at Fredrikstad fikk prisen som den mest attraktive byen i Norge.

Utvider sentrum

Fredrikstad har vært et tradisjonelt industrisamfunn og i tidligere tider lå byen rett ved det som den gang var den viktigste handelsveien, nemlig sjøen.

– Men vi ligger ikke langs den viktigste handelsveien på land, nemlig E6. Derfor har vi på mange måter en ulempe i forhold til byer som for eksempel Sarpsborg, Moss og Drammen. Denne erkjennelsen er bakgrunn for den strategien vi har valgt å arbeide etter. Det er å utvikle selve byen, sier Trond Delbekk som er styreleder i Fredrikstad Næringsforening og administrerende direktør for byutviklingsselskapet Værste AS.

Med sine 80 000 innbyggere er Fredrikstad Norges sjette største by, og er attraktiv på mange måter. Byen er for eksempel blant de tre byene i Norge som har hatt størst netto tilflytting de siste fem årene, og nå skal sentrum utvides for videre vekst: 

– Det har blitt tegnet opp et kart som viser hvordan vi kan binde sammen de ulike bydelene fra gamlebyen, det etablerte bysentrumet vi har i dag, og den nye Værstebyen. Det ble laget et triangel mellom disse områdene og Grønli som blir det nye knutepunktet hvor vi får nytt dobbeltspor i 2024, forklarer Delbekk.

– Da blir reisetiden til Oslo bare 45 minutter, tilføyer han.

 

Trond Delbekk

EN ATTRAKTIV BY: – Hvis vi ser videre fremover, på de neste arealene som skal utvikles, skal vi bygge et sted mellom 3000-4000 nye boliger, sier Trond Delbekk. Foto: Fredrikstad medieverksted


 

Værstebyen

På den andre siden av elva fra Bryggepromenaden, som er sentrum for Fredrikstads mange restauranter og uteliv, ligger det gamle verkstedsområdet som på folkemunne kalles Værste. Her lå Nordens største skipsverft som ble etablert i 1870, og som direkte og indirekte sto for cirka 7 000 arbeidsplasser i glansdagene. Da verftet ble nedlagt i 1988 hadde de produsert 443 skip. Nå er området i ferd med å bli transformert.

– Allerede i dag er det 2 700 studenter og 2 000 arbeidsplasser i dette området, men utviklingspotensialet her er formidabelt. Ved å utnytte disse områdene kan vi faktisk utvide byen innenfra. 100 mål er utviklet, men fortsatt gjenstår det ytterligere 700 mål, fortsetter han.

Det som er bygget hittil er primært ulike skoler som høgskole, fagskole og private skoler, men også helsehus, kontorer og rundt 200 boliger. 

– Hvis vi ser videre fremover, på de neste arealene som skal utvikles, skal vi bygge et sted mellom 3000-4000 nye boliger. Det offentlige skal investere halvannen milliard i en ny videregående skole, og i en ny Arena Fredrikstad, som blir et sted for ulike sportsarrangementer og konserter. I tillegg investerer Værste to milliarder de neste fem årene. Det blir i handel, næring og boligprosjekter.   

Vekst i Fredrikstad

– I denne delen av byen vil det bli liv hele døgnet. Det er vi helt sikre på siden vi får cirka 4200 studenter, 2 000 kontorarbeidsplasser, to helsehus med 500 000 besøkende i året, noen tusen boliger og et sentrumskjøpesenter. Denne kombinasjonen gjør at vi får en levende bydel, smiler Delbekk.

Den første delen av prosjektet, hvor det blir investert 3,5 milliarder vil etter planen stå ferdig i 2022, mens man regner med at hele området først er utviklet innenfor en tidsramme på nærmere 30 år.

– Jeg må berømme måten vi har klart å få til et samarbeid som er preget av fred og fordragelighet mellom næringslivet og det offentlige om byutviklingen. Vi samarbeider om den videre veksten i Fredrikstad uten at partipolitiske barrierer legger hindringer i veien.

– For eksempel hadde vi 42 butikklokaler som var tomme i sentrum for bare to år siden, nå er alt utleid. Dette var en slags byreparasjon som vi ikke hadde fått til hvis det ikke hadde vært for et utstrakt samarbeid mellom privat og offentlig sektor, avslutter Delbekk.