Rundt 60 prosent av all verdiskapning skjer i prosjekter, ifølge Online Solutions Manager, Jon Arve Wålberg i Metier AS.

Dette representerer en betydelig verdi. Imidlertid regnes så mye som halvparten av alle it-prosjekter og en tredjedel av alle fysiske prosjekter som mislykkede. Mange virksomheter lever av å gjennomføre prosjekter, så det kan gi store konsekvenser å ikke levere innenfor avtalte rammer.

– Det blir gjerne store overskridelser når man bommer på prosjekter, påpeker Wålberg.

– Det vi ofte møter er at prosjekter sliter med tid, kost og omfang, bekrefter kollega og Content and Educational Manager, Kristine Lindseth Lindeman.

Kompetanseheving nødvendig

– Å bygge kompetanse rundt det å lede og styre prosjekter er helt avgjørende, understreker Wålberg.

Pricewaterhouse Coopers siste rapport om prosjektledelse viser at i vellykkede prosjekter var over 80 prosent av prosjektlederne sertifisert.

Siden over halvparten av dagens prosjektledere mangler sertifisering, finnes det dermed mange potensielle sertifiseringskandidater.

Mange blir prosjektleder tilfeldig. Man er gjerne god på eget fag og får et utvidet ansvar, men mangler kompetanse innen prosjektledelse. Dersom man ikke tar innover seg at prosjektledelse er en profesjon i seg selv, oppstår det problemer.

Fag er ikke nok

Større prosjekter har dessuten mange forskjellige funksjoner.

– Prosjektleder bør kunne litt av alt. Det er en ting å være fagperson, noe annet å være prosjektleder, konstaterer Wålberg.

Prosjektledere skal også beherske ledelse og motivasjon.

– Når man jobber med folk må man klare å motivere og skape engasjement, slår han fast.

I dagens marked er det også viktig å oppdatere og dokumentere kunnskap enten man søker ny jobb eller andre muligheter internt. Sertifisering er da en enkel måte å skaffe seg et kvalitetsstempel.

Bedre kontroll

Det er viktig å kunne gjennomføre prosjekter etter en felles metode med tilhørende prosesser - en prosjektmodell. Videre må alle involverte i prosjektet ha prosjektkompetanse og forstå modellen. Oppstart og gjennomføring av prosjekter blir da enklere.

– Bedriften får et felles begrepsapparat. Det er viktig, påpeker Lindeman.

Alle forstår hva man snakker om, jobber på samme måte, har samme standarder og har vært gjennom samme type læring. Sertifisering gir bedre kontroll, metoder og verktøy for å gjennomføre prosjekter.

– Vi ser at det blir lettere å dele opp arbeidet, lettere å måle om ting fungerer, lettere å stoppe prosjekter som ikke burde vært startet og lettere å dra i bremsen hvis det ikke går i henhold til plan, fortsetter hun.

Kursdeltakere melder blant annet om økt effektivitet.

– Vi får mange tilbakemeldinger fra våre kunder om at sertifisering er nyttig og viktig, de ser at økt kompetanse gir målbare resultater, avslutter Lindeman.