Av Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge. 

Mange spør både hva vi legger i begrepet smarte byer, og hvorvidt det bare er nok et konsept for å selge IKT-tjenester. Først og fremst mener vi i IKT-Norge at smart er bærekraftig, og at det kanskje er på sin plass å endre begrepet fra smart til bærekraftig. Prinsippet om bærekraft vil ligge i all virksomhet fremover, og for oss som næring vil smarte løsninger være en kilde til masse business, men med det også gi oss en mulighet til å bidra der det smerter mest, nemlig klimaspørsmålet. IoT er grunnleggende for å nå disse målene.

Løsninger som bryter ned siloene i næringsliv, offentlig sektor, og våre privatliv kommer nå på løpende bånd. Smarte hjem som styres via talegjenkjenning, biler som snakker direkte med hjemmet ditt, lader seg selv ved laveste strømpris, eller klokker som gir deg beskjed om at du bør ta deg en tur til legen. Dette er eksempler på løsninger som vil blir en like naturlig del av hverdagen vår som tannpussen er i dag -  dette vil skape nye bedrifter men også ta vekk grunnlaget for andre - uansett, endring er på vei.

Når IT-bransjen bygger en bydel

At IT-bransjen skal bygge en bydel er selvsagt en outrert idé, vil noen hevde. Ikke for Google. I høst stod de sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau for å kunngjøre det nærmeste noen har sett en teknologibedrift som utvikler en hel bydel.

Toronto har en stor bydel ved sjøsiden som venter på ombygging. Et fantastisk område i en av verdens fineste byer. Her har byadministrasjonen i Toronto og Google i fellesskap utarbeidet Sidewalk Labs-forslaget som vant anbudskonkurransen for dette store byutviklingsprosjektet. Et prosjekt som fyller alle slags teknologiske drømmer: Et termisk energinett som vil være karbonnøytralt, sensorer som skiller avfall fra gjenvinning, modulære bygninger som konverterer detaljhandel til bolig, overvåker svevestøv og forurensning, selvkjørende transittbusser, taxibots som krever reisedeling, adaptive trafikklys som hindrer kø, roboter for varelevering, oppvarmede sykkelstier og fortau som smelter snø med termisk varme. Prosjektet ønsker å virkeliggjøre fremtidens by, en teknologisk pilotbydel for andre byer rundt om i verden, altså, eller som de selv sier;  «verdens første nabolag bygget på internett.»

IKT-Norge satser på bærekraft og teknologi

Vi som næring må selv være forberedt på å bli ettergått. Hva gjør vi da som interesseorganisasjon? Hvordan bidrar vi utover det å tjene penger til egen virksomhet? Som representant for IKT-Norge og de digitale næringer, er dette et spørsmål vårt styre og våre organer diskuterer. Som et resultat av dette opprettet nå IKT-Norge sammen med ledende bedrifter, små og store, et eget forum for teknologi og bærekraft. Vi møter nå en konstant etterspørsel etter våre meninger om hva den såkalte smarte byen skal bygges på. Først og fremst er byen et økosystem, eller som vi i teknologibransjen ville kalt det - en plattform der vi skal tilrettelegge for at så mange som mulig av innbyggerne opplever en stadig forbedring av livskvalitet basert på stadig mindre utslipp.