Av: Knut M. Heier, IPMA Certification Body Norway (CBN) – tilknyttet TEKNA

De fleste prosjektledere har sin utdannelse innen et fag som inngår i å løse en prosjektoppgave. Det kan være maskin, bygg, elektro, IKT, helsefag osv. Det betyr at de ikke har fått samme grundige opplæring i prosjektledelse, men kanskje fått rollen fordi de har utvist dyktighet innen sitt fag.

En modell for en god prosjektleder

Prosjekter varierer enormt, og en prosjektleder må beherske mange ferdigheter.

IPMA (International Project Management Association) har utarbeidet en internasjonal modell som beskriver krav til kompetanse hos en på fire ulike utviklingsnivåer.

Hva består en sertifisering av?

IPMA har videre utviklet et system for å sertifisere prosjektledere mot denne modellen.

For hvert nivå vurderes:

  • Metodekompetanse (kunnskap og anvendelse)
  • Ledelsesatferd
  • Praktisk erfaring fra prosjekter, med utviste resultater

I tillegg benyttes en prosess i hht EN/ISO 17024 for å vurdere om en prosjektleder oppfyller kravene som er satt i modellen. Prosessen gjennomføres i flere trinn:

  • Dokumentasjon av egen kompetanse, inklusiv en egenvurdering av oppnådde resultater
  • En skriftlig prøve som tester metodekunnskap
  • Workshop/case/rapport med fokus på ledelsesatferd
  • Intervju

Vurderingen foretas av to assessorer som er opplært i å gjennomføre slike vurderinger. Det gis tilbakemelding midtveis og etter fullført runde.

Hvorfor sertifisere?

Ja, vi tror det har en hensikt å sertifisere prosjektledere. Det har vi sett gjennom de tolv årene vi har gjennomført sertifisering i Norge.

Markedet forteller oss at de anser en bedrift som sertifiserer sine prosjektledere som mer seriøs enn en som ikke gjør det. De sier videre at vurderinger fra en uavhengig tredje part er mer troverdig enn om bedriften selv foretar vurderingen.

Bedrifter som har sertifisert flere av sine prosjektledere melder tilbake at prosjektlederne har fått en større helhetsforståelse for sin rolle som prosjektleder.

Og hva sier de sertifiserte selv? De sier at de, ofte for første gang, har fått tid til å reflektere over egne prestasjoner. De oppdager styrker de ikke var klar over, så vel som svakheter som de kan jobbe systematisk for å forbedre. For å sitere en kandidat: «Dere sa at dette ikke var et kurs, men jeg har aldri lært så mye – om meg selv!»

Du får mer informasjon om IPMA-sertifiseringen gjennom ipma@cbnorway.no eller på www.prosjketledelse.org.