Fremgangsrike organisasjoner

De fleste statlige infrastrukturbyggerne, samt de største konsulentselskapene og entreprenørene er partnere. Handelshøyskolen BI, Sintef og NTNU er akademiske partnere, NMBU og UiA er assosierte partnere. PN stiller Europas tyngste fagmiljø til disposisjon for bygg- og anlegg-, olje- og gass- og IKT-sektoren.

PN har et sterkt internasjonalt nettverk og samarbeider blant annet med CII (Construction Industry Institute i USA), Constructing Excellence i Storbritannia, samt verdensledende universiteter som UC Berkeley, Stanford og UCL.  

Tematiske satsninger fremover vil blant annet være digitalisering innen offentlig sektor, samt Lean Construction rettet mot bygg og anlegg. Norge har beveget seg inn i en ny økonomisk virkelighet som betyr økende krav til prosjektgjennomføring og leveranser. 9. november arrangeres Prosjektkonferansen i Oslo, med fokus på løpende prosjekter.

Fremgangsrike prosjekter

PN har en rekke pågående prosjekter, som representerer et tverrsnitt av hva norske bedrifter møter av utfordringer på daglig basis. PN baseres seg på innspill fra forskningsmiljøet, bedrifter og etater på hva som trengs av utbedring og forskning. De forskjellige satsningene er ment å ivareta et vidt spenn av formål og behov aktører i norsk næringsliv må ha informasjon om.

PN fordyper seg i mange prosjekter, samtidig som rekkevidden av prosjektene er omfattende og kan vanskelig forklares kort. Som en forenkling kan det sies at utvalgte prosjekter dreier seg om måling og testing av prosjekters effektivitet og styreform. Andre er på andre siden av styringsskalaen og retter seg mer mot materielle spørsmål som for eksempel: Hva er suksessfaktorene til et prosjekt (prosjekteierrolle sin betydning for prosjektsuksess)? Hvilke komponenter skaper langvarige verdier i et byggeprosjekt (Oscar-prosjektet)? Eller hvordan kan man best samkjøre komplekse prosjekter?

Av de nominelle målbare prosjektene er det til enhver tid flere løpende, med formålet om å teste felleskomponenter for prosjekters effektivitet. Felles komponenter i suksessprosjekter er viktig å dyrke frem for et styrket og samlet norsk næringsliv. Prosjekt Speed Up er finansiert av forskningsrådet, og sammenligner effektivitet og tidsbruk i mer enn 400 prosjekter. ”Måleprosjektet”, er et prosjekt ledet av BNL for å etablere bedre systemer for måling av produktivitet og prestasjon i norske prosjekter, hovedsakelig innenfor sektorene olje/gass eller bygg. 45 prosjekter har vært gjennom dette allerede, og selv om mange prosjekter gir gode indikatorer på effektivitet, er likevel den typisk norske modellen med samarbeid og flat struktur ikke alltid å foretrekke – skal man følge visse indikatorer i dette prosjektet.

Andre prosjekter er for å kartlegge og dermed forebygge kriminalitet i visse bransjer. Byggebransjen er et eksempel på dette, hvor man vet det foregår utstrakt sosial dumping, skatteunndragelser og mafiavirksomhet. Dette kan i det lengste være med på å utkonkurrere de seriøse bedriftene og undergrave regelverket. HPWS står for high performance work systems og tar for seg den sosiale delen av større prosjekteringer. Problemstillinger som «hvordan forene forskjellige nasjonaliteter som er fremmedarbeidere under et prosjekt?» og «hvordan harmonisere flerkulturelle arbeidsprosesser?» søkes svar på. Formålet er å heve standarden i norske arbeidsfelt hvor blant annet polakker og øst-europeere, sør-øst asiatere og indere er representert.

Prosjekt Norge er en dynamisk enhet og har et stadig mål om forøket samarbeid med flere og flere etater. Dette er et aktivt senter som stadig produserer kunnskap i et samfunn som i høyere grad preges av utbredt samarbeid i og rundt prosjektgjennomførelsen enn tidligere.