Av Elin Maageng Jakobsen

Essensen i matriseorganisasjon er å hente ut spisskompetansen når du trenger den. Det kan bli ganske mye dårlig prosentregning av det – det er full stilling her, det er prosjekter på toppen, og folk blir overarbeidet. Hvordan skal du sikre at de folka du ønsker å ha med deg faktisk blir med i prosjektet?

Det er tre ting du må ha på plass:

  1. Du må vite hensikten til prosjektet
  2. Du må ha tydelig prioritet for prosjektet
  3. Du må skape gode team

Hensikten

Hensikten er Business Case, det er grunnen til at vi skal bruke tid og penger på dette prosjektet. Og folk du skal ha med deg i prosjektet forventer å få vite hvorfor. De vil kjenne til begrunnelsen, kjenne at den treffer dem, så de ønsker å bidra. Så det er avgjørende at du har hensikten på plass.

Prioritet

Mange prosjektledere opplever at de gode ressursene de hadde regnet med, ikke er tilgjengelige likevel. Det kan være et signal om at ditt prosjekt ikke har den prioriteten i porteføljen som det hadde i starten. Da er det ingen grunn til at du skal miste nattesøvnen. Synliggjør problemstillingen, løft den opp til prosjektstyret, og si ”jeg trenger disse ressursene, og hvis de ikke er tilgjengelige for meg nå, så antar jeg det betyr at prosjekt et vårt akkurat nå er nedprioritert, så vi kan legge det på is til de folka vi trenger er tilgjengelige.”

Gode team

Det beste svaret på spørsmålet ”hvordan løser vi ressursallokeringsproblematikken?” er: ”We don’t call them resources, we call them people!”

Husk at de folka du vil ha med deg ikke er firkanta bokser med definert kapasitet i antall timer. Det er folk med spisskompetanse og synspunkter som kan bidra inn i et team. Det er ditt ansvar som prosjektleder å skape det teamet. Gi folk en opplevelse av at de hører til, og at i samspillet med andre som også har spisskompetanse kan vi utvikle det produktet vi trenger for at prosjektet skal bli vellykket.