Entreprenørbransjen er kjent for å være ganske konservativ, og selv noe så enkelt som et trådløst nettverk på byggeplassen ble sett på som både innovativt og fremtidsrettet til inntil ganske nylig.

Imidlertid skjer det en digital utvikling i omtrent alle bransjer, så også i byggebransjen. Det tok HENT AS konsekvensen av da de startet å utarbeide en egen IT-strategi for selskapet. Problemet var bare at de ikke visste helt hvor de skulle begynne å nøste:

– Selv om jeg er IKT-leder visste jeg ikke hvordan vi skulle starte. Vi hadde ikke nok kunnskap selv og bransjen generelt hadde heller ikke nok kunnskap. Hva skulle vi satse på og hvor skulle vi begynne? Vi måtte starte helt fra scratch, forteller Thorstein Guldbrandsen Øren i HENT AS.

Med 800 ansatte og 7,5 milliarder i omsetning er entreprenøren HENT AS stor i norsk sammenheng, og noe av hensikten med digitaliseringsprosjektet var at det skulle bidra til at HENT AS skulle fortsette å vokse, siden selskapet har store vekstambisjoner.

Endringer bør være positive

HENT AS startet med et IKT-referansenivå hvor alle fikk muligheten til å fortelle hva som var viktig for den enkelte og hva de mente var viktig for HENT AS av IKT-løsninger. Det ble også foretatt intervjuer av et utvalg ansatte med ulik bakgrunn og ulike roller i selskapet. Hensikten var å finne, uavhengig av teknologi, hva IKT HENT måtte levere på dersom de skulle få med seg hele organisasjonen over på en ny løsning. Kanskje enda viktigere var kunnskapen som Øren fikk om hvor skeptisk majoriteten av organisasjonen var til å bruke tid på å "lære seg data".

– Teknologi alene driver ikke endringsprosesser. Skal du transformere en organisasjon uten å bytte ut medarbeiderne, må de helst oppleve endringene som positive, eller i det minste nøytrale, forklarer han.

HENT AS etablerte IKT-strategien som en iterativ prosess, noe som betyr at målet er fortsatt kontinuerlig forbedring, med mulighet for innspill og måling av effekt fra brukerne via referansenivået gjennom prosjektperioden. Prioriteringen av strategiske utviklingsområder ble basert på budsjettprosess og tilgjengelige ressurser.

Valget falt på Atea

Da IT-strategien var på plass ble noen forhåndskvalifiserte leverandører invitert til å presentere seg. Etter en anbudsprosess falt leverandørvalget på Atea høsten 2016:

– Vi har en sterk kulturmessig match med Atea og deres fokus på selvbetjening og automatisering er av stor betydning for oss, sier Øren.

Allerede før anbudsprosessen startet hadde IKT HENT laget en testgruppe som besto av 30 personer. De ble kalt IKT Bjellesau og skulle være prøvekaninene som testet ut løsningene og ga tilbakemeldinger etterhvert som prosjektet ble drevet fremover. Et av de viktigste kravene var gode trådløse nettverk ute på byggeplassene og det har de fått med løsningene til Atea.

– HENT AS har nå en plattform som skalerer svært godt. Fordi den kjører på Microsoft Azure, kan de ta i bruk alle tjenestene som tilbys der, som da også gjør den enkel å bygge videre på, sier Fredrik Nyland Tessem som var en av Ateas løsningsarkitekter for HENT AS sin overgang til skyen. 

Som et ledd i moderniseringen har HENT AS også tatt i bruk Office 365 og flyttet det aller meste av fildata til SharePoint og OneDrive for Business.

Løsningen er satt i drift

Nå er løsningen i drift og på grunn av tiltak som IKT Bjellesau, har tilpasningen blitt en positiv opplevelse for alle. De nye, robuste kommunikasjonsløsningene gjør at HENT AS oppnår den økte kvaliteten og effektiviteten de manglet for å understøtte vekstambisjonene sine. IKT HENT, med Øren i spissen, vet nå med andre ord akkurat hva de må levere på.