- For de som skal starte egen bedrift er det kanskje ekstra viktig å ha kontroll og oversikt over økonomien. Mange av disse bedriftene har jo ikke noen egen økonomiavdeling, men må gjøre mange  av oppgavene selv. Da dreier det seg om å ha kontroll på kundene, kontroll på fakturaene og ikke minst å ha gode rutiner i perioden fra det faktureres til pengene er på konto, sier Kjartan Brurås Solvi som er viseadministrerende direktør i Uni Micro AS.

Hva tjener du penger på?

Regnskapsprogrammet skal være enkelt å bruke samtidig som det de skal gi din bedrift bedre oversikt over økonomien. Derfor er det viktig å velge et system hvor det er enkelt å skaffe seg oversikt over hva bedriften tjener penger på og hvordan dekningsbidraget på varer og tjenester utvikler seg. Stikkord for hva man skal se etter i de gode regnskapssystemene er gode oversikter og oversiktlige rapporter som gir deg dine nøkkeltall når du trenger dem.

Lønn og fakturamodul

- Som håndverker må du ha et opplegg som får varene dine inn i et system som både viser lagerbeholdning, hva varene koster inn og hva prisene blir på varene som du selger. Systemet må i tillegg kunne gi en skikkelig oversikt over timeforbruket, forklarer Brurås Solvi.

I fakturasystemet bør alle funksjoner være samlet i ett program som tar for seg opprettelse av kunder, tilbudsdokumenter, fakturering, betalingsoppfølging og lagerstyring. De gode regnskapssystemene har en timeregistrering som er enkel, gir god oversikt og tar minimalt med tid.

Bransjekunnskap og mulighet for vekst

Brurås Solvi understreker også at hverdagen kan bli langt enklere hvis gründeren finner en økonomisystemleverandør som kjenner til den bransjen som gründeren opererer i:

- Bransjekunnskap er alltid en fordel, og i tillegg bør man også finne et system som kan skaleres opp og ned. De fleste har ønske om at bedriften skal vokse. Bedriftens vekst bør ikke hemmes av et dårlig økonomisystem. Det bør være enkelt, og økonomisk forutsigbart, hvis man for eksempel trenger å utvide systemet med flere brukere, men også hvis bedriften får flere utsalgssteder eller avdelinger, avslutter han.