I 1984 ble det funnet gass på Snøhvitfeltet i Barentshavet, og allerede året etter etablerte private initiativtakere en Polarbase i Rypefjord i Hammerfest kommune.

- Polarbasen ble en fremsynt og nyttig etablering, som fortsatt forsyner all offshorevirksomhet i den nordligste delen av Norge, sier plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen i Hammerfest kommune.

Men den virkelig store revolusjonen for Hammerfest skjedde i 2002. Stortinget vedtok da utbygging av Snøhvitfeltet og ilandføring av naturgass til Statoils anlegg på Melkøya i Hammerfest.

Eiendomsskatt og arbeidstidsordninger

Statoils etablering ga 150 millioner kroner i eiendomsskatt til kommunekassen per år. Skattepengene ble brukt til utbygging av veier, barnehager, skoler, kulturhus, boliger og annen infrastruktur - ringvirkningene var mange arbeidsplasser.

Kommunen hadde vært relativt fattig og preget av fraflytting, og den hadde verken nok folk eller nok ressurser til å møte veksten innen offshore.

- Vi fant ut at vi måtte stille krav til både utbyggerne og Stortinget. Til konsesjonene stilte vi for eksempel krav til arbeidstidsordningene. Statoil iverksatte blant annet arbeidstidsavtaler der de ansatte ikke fikk kompensert fullt for pendlerutgifter. Statoil bidro også med å finansiere fem nye stillinger i kommunens administrasjon, som skulle jobbe mot offshore, sier han.

Bygget på erfaringen og stilte flere krav

I 2009 kom nok en milepæl da Stortinget vedtok utbygging av oljefunn på Goliatfeltet i Barentshavet.

På den tiden hadde kommunen mer kompetanse til å stille krav til operatøren Eni Norge og Stortinget.

- Eni etablerte kontor i Hammerfest, noe som på den tiden ikke var noen selvfølge. Nabokommunene dro også nytte av at vi satte krav om oljevern, beredskap og kompetansebygging. Avtaler om beredskap ble inngått med fiskefartøy i regionen, og kompetansesamarbeid ble inngått med videregående skoler, forteller Edvardsen.

Vil formidle til andre

I Hammerfest kommune bodde det 9 000 mennesker i 2002, og 10 500 i 2016, i en landsdel preget av fraflytting.

- Vi har en positiv historie å fortelle andre. Både fra inn- og utland kommer folk til Hammerfest for å høre om hvordan vi har utviklet lokalsamfunnet og sikret arbeidsplasser, sier plan- og utbyggingssjef Edvardsen til slutt.

FAKTA

  • Statoil har cirka 370 ansatte på Melkøya, hvorav kun 30-40 ikke er bosatt i Hammerfest.
  • Eni Norge har til en hver tid 150 personer på jobb på Goliat-plattformen under produksjon, og 60 ansatte på kontoret i Hammerfest.
  • På Polarbasen i Rypefjord fem kilometer utenfor Hammerfest sentrum er det cirka 50 ansatte, men på baseområdet og ellers i Hammerfest er det i tillegg 100 andre bedrifter med cirka 1200 arbeidsplasser.

Kilde: Hammerfest kommune ved plan- og utbyggingssjef Odd Edvardsen