Åge Alexandersen, regiondirektør i Faveo Prosjektledelse. Foto: Faveo

- Det vi ser er at den satsningen som har blitt gjort innen reiseliv, olje og gass, og ikke minst innen fiskeri og havbruk, gir ringvirkninger som styrker de regionale sentrene som for eksempel Tromsø og Bodø. Det generer blant annet behov for flere offentlige tjenester, økte investeringsbehov og oppdragsgivere som har behov for prosjektledelse, sier Åge Alexandersen som er regiondirektør i Faveo Prosjektledelse.

Økende behov for bistand

Kompleksiteten i prosjektene blir stadig større, og det medvirker til at det blir et økende behov for bistand for å gjennomføre prosjektene.

- Mange utbyggere, investorer og små til mellomstore kommuner sitter ikke med den nødvendige kompetansen selv siden de ikke gjør kontinuerlige investeringer. Derfor er det vanskelig for dem både å tiltrekke seg, men også å beholde dyktige prosjektledere siden det stor konkurranse for å få tak i dem, forklarer Alexandersen.

Kompetanse og optimalisering av verdier

I de ledende fagmiljøene innen prosjektledelse arbeider de strukturert for å styrke, beholde og oppdatere kompetanse:

- Vi er et kunnskapshus der vi utvikler prosjektledelse som en kunnskapsdisiplin, og det er viktig siden vi er med å forvalte store verdier for oppdragsgiverne våre, og da må vi ha fagkompetanse som samsvarer med prosjektets egenart. I tillegg til den tekniske fagkompetansen må en prosjektleder håndtere en rekke disipliner; kontrakter, offentlige bestemmelser, kunnskap om leverandør og -finansmarkeder og lignende slik at vi kan ha en helhetlig tilnærming.

- I tillegg har vi et stort fokus på at kundene skal oppnå en merverdi med investeringen sin, det betyr at prosjektet må designes slik at investeringsrammene ikke blir større enn de må være. Samtidig bør investeringen optimaliseres slik at den står i sammenheng med den avkastningen eller kostnadsoptimaliseringen som investeringen skal gi over tid, for det er da prosjektene blir vellykket, sier Alexandersen.