Av Silvie Le Muzic, Phd-kandidat

Arkitektbedriftene i Norge ved Egil Skavang har over flere år invitert hele BAE-næringen til å drøfte byggeprosesser og arrangert konferanser om temaet. Det viste seg at mange var opptatte av byggeprosesser, men få samarbeidet bevisst med andre bransjer om felles prosessforbedring. Formatet er blitt en Nærings-Phd som starter nå, med formål å forske på suksessfaktorer i byggeprosesser, med Silvie Le Muzic som phd-kandidat.

Åtte bedrifter fra bransjene eiendom, arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør har gått sammen i et samarbeidende konsortium. I entreprenørrollen og prosjektansvarlig for nærings-ph´en er BundeBygg AS. Byggherrerollen er representert ved Veidekke eiendom. For arkitektrollen er det tre bedrifter som representerer bransjen; Meinich arkitekter, TAG arkitekter og DARK arkitekter. Bedriftene som representerer rådgivende ingeniører er Dr. Techn. Olav Olsen, Hjellnes Consult og ECT. NMBU er gradsgivende institusjon med Leif Houck som hovedveileder. I tillegg er det to eksterne bedriftsveiledere for vitenskapelig støtte til bedrift og kandidat; PhD Anita Moum i Sintef Byggforsk og PhD Sebastiano Lombardo fra Norcosult. Det er bevilget støtte fra Forskningsrådets Nærings-phd ordning.

Målet er å forstå kritisk avhengighet mellom fagleveranse og selve samhandlingen for hver aktørs bidrag i byggeprosjekter. Fokuset vil være prosjekter der ambisjonene/kravene har vært nye og/eller høyrere enn vanlig, og bransjene har måttet strekke seg for å nå målene.

Ny kunnskap fra denne studien vil kunne bidra til å finne de viktigste suksessfaktorene for optimal samhandling i byggeprosjekter. Å forstå potensialet i, og ansvaret for, samt bidra riktig i hver prosjektfase vil kunne øke effektivitet og fleksibilitet for alle involverte og skape verdier for kunde, sluttbruker og samfunn.