− Alt er i kontinuerlig endring, og for LOS er det viktig å kunne tilby tjenester, produkter og energiløsninger tilpasset våre kunders behov, sier Margit Unander.

Hun er administrerende direktør i LOS, som er et heleid datterselskap av Agder Energi.

For snart tre år siden inngikk LOS samarbeid med Otovo, Norges ledende leverandør av solcelleanlegg, og i fjor ble det inngått samarbeid med ladeselskapet Grønn Kontakt.

Et navn som forplikter

Navnevalget er ikke tilfeldig, men hentet fra det tradisjonelle los-yrket.

– En dyktig los leder folk, fartøy og verdifull last trygt frem til bestemmelsesstedet, og har solid kunnskap og innsikt, er våken og nærværende og skaper tillit, sier Unander.

Hun forteller at selskapet har tatt mål av seg til å være noe mer enn en tradisjonell strømleverandør.

– Navnet vårt forplikter jo, og for LOS betyr det at vi skal være tilstede når kundene trenger råd. Det er viktig at vi sitter på kunnskap, og ikke minst at vi er en strømleverandør hvor kundene kjenner at de kan være trygge på at de har gjort et godt valg, sier hun.

Skapt for solcelleanlegg

Med hovedkontor i Kristiansand er det viktig for LOS å utnytte de ressursene Sørlandet har å by på.

– Sørlandet er som skapt for solcelleanlegg, og tidenes solsommer i landsdelen har resultert i rekordsalg av nye solcelleanlegg. Flere har nå funnet ut at en slik alternativ energiløsning kan være bra både for miljøet og lommeboken, sier Unander.

Hun forteller at kundene enkelt kan sjekke på nettsiden til strømselskapet om deres hustak er egnet for solcelleanlegg, og at de i løpet av sekunder vil få en beregning på e-post.

Dette kan de så se på i fred og ro, og først hvis de bekrefter sin interesse, kommer det et tilbud tilbake.

Strøm til bil og bolig

Selskapet har videre fokus på å tilrettelegge for det økende antallet elbiler i landet.

– Både her på Sørlandet og ellers i Norge har veksten i antall elbiler vært stor de siste årene. Dette har drevet frem et stadig større behov for ladenettverk, sier Unander.

LOS ønsket derfor å være raskt ute med å se på hvilke muligheter som finnes.

– For oss er det viktig å se kundens energiforbruk som en helhet – enten det er snakk om strøm til huset eller elbilen. Vi har derfor inngått en samarbeidsavtale med Grønn Kontakt, sier hun.

Gjennom denne avtalen får elbileiere, som ønsker å samle strømforbruk og lading av elbilen, 15 prosent rabatt på ladestrøm til elbilen.

I dag har Grønn Kontakt over 200 ladestasjoner over hele Norge.

Engasjert i lokalsamfunnet

Selv om hjemmemarkedet til LOS er Sørlandet, har de altså fokus utover egen region og selskapet har ifølge Unander kunder over hele Norge.

– Det er viktig å ha både det regionale og det nasjonale perspektivet i vår tilnærming til kundene. Svært mange av kundene våre på Sørlandet føler at det har et eierskap til LOS siden vi er eid av Agder Energi, som igjen er eid av kommunene på Sørlandet, sier hun.

Selskapet har derfor fokus på å være en tydelig og viktig bidragsyter i hele Agder.

– Gjennom LOS Fondet bidrar vi årlig med en million kroner til prosjekter og aktiviteter for barn og unge på Sørlandet, og dette samfunnsengasjementet bidrar også til å skape eierskap og lojale kunder, sier Unander.

Støtte fra Agder Energi

Det å ha Agder Energi i ryggen er viktig for LOS når nye strategiske valg skal tas og produkter skal utvikles.

− Konsernet er tett på markedsselskapet LOS, og de støtter godt opp om de valg vi gjør. Konsernet er inne på eiersiden i både Otovo og Grønn Kontakt, og det er en god trygghet å vite at konsernet støtter opp om samarbeidet vi har både med Otovo og Grønn Kontakt på denne måten, sier Unander.

Hun legger til at de også ser at digitalisering og utnyttelse av ny teknologi vil bety mye for kundegrensesnittet i årene som kommer.

– Her jobber vi tett sammen med konsernet i flere prosjekter, og dette er et av områdene det er viktig å tenke innovativt på i et kundeperspektiv, sier hun.

Kjent gjennom samarbeidspartnere

Mens kundene på Sørlandet kjenner LOS fra flere arenaer, tror Unander de fleste utenfor landsdelen kjenner selskapet best som samarbeidspartner på strøm for deres medlemsorganisasjoner.

LOS har blant annet i flere år hatt et samarbeid med Norges Sykepleierforbund og OBOS, og tidligere i år inngikk selskapet også samarbeid med Norges Automobilforbund (NAF).

– Den største og viktigste samarbeidsavtalen er imidlertid rykende fersk, og handler om vårt nye samarbeid med Coop. Samarbeidet med Coop og deres 1,6 millioner medlemmer ble lansert nå i november, og responsen har allerede vært svært god, sier hun.

Unander mener det er tydelig å se at Coop-medlemmene ønsker seg billigere strøm, og syns det er hyggelig at LOS er den eneste strømleverandøren som kunne tilfredsstille Coops krav.

– Jeg har stor tro på at det nye samarbeidet skal gi LOS ytterligere vekst, også utenfor Sørlandet, sier hun.