Ikke så uvanlig, tenker du kanskje, men EH Consult og Aker ASA har tatt ordet ekstrovert til nye høyder i byggebransjen.

– Det som gjør det unikt er konseptet og størrelsen på prosjektet. Prosjektet er den største totalentreprise som er bygget i Norge. Vi hadde en visjon om å  ikke bare bygge et kontorbygg, men også et område med park, boliger og handel. Ordet ekstrovert er et veldig sentralt ord i prosjektet. Vi ville være så ekstroverte og åpne for publikum, sier direktør for Fornebuporten AS, Torstein Storækre.

Søker de store tankene

– Vi ønsker å skape en puls rundt område og få til en informasjonsutveksling gjennom møte mellom mennesker i forskjellige miljøer. Det skal ikke bare være et område for de ansatte, det skal kunne tilby mer.

– Det er en helt annen måte å tenke på, i tillegg er grepene som er gjort arkitektonisk svært utfordrerne, legger han til.

– Jeg tror på HR-sjefen i Google Liane Hornsey som vi snakket med i San Francisco i begynnelsen av prosjektet: - Når folk slapper av så kommer de store tankene frem. Det har vi lagt mye vekt på.

Urban oljeplattform

Det første bygget ble påbegynt januar 2013 og ble åpnet i sommer. Resten av anlegget skal stå klart for åpning juni 2016. De har vært 15 ansatte totalt i byggherre organisasjonen og tilsvarende fra entreprenørene. Rundt 600 personer har samlet lagt ned ca. 1,2 millioner arbeidstimer i prosjektet. Sammen har de snart klart å ferdigstille et prosjekt til 2,15 milliarder.

– Fornebuporten har helt andre kvaliteter enn et vanlig kontorbygg. Kantinen er mer en restaurant med barer som også er åpen for andre. Resepsjonen er bygget med funksjon som en hotellresepsjon. Personell som jobber i resepsjon, møtesenter, treningssenter og restaurant og kantiner er drillet til å tenke hotell og kundefokus. De er sågar hentet fra disse miljø. Vi har eget treningssenter med egen squash-hall og spinning-sal. Det skal oppleves som du går inn på et topp moderne treningssenter, med like mange fasiliteter. Det er 600 parkeringsplasser i bygget. I tillegg bygger vi en skulpturpark som er laget av Magne Furuholmen, forteller prosjektleder i EH Consult, Håvard Slaatten.

– Fornebuporten er et signalbygg. Det har en geometri som på mange måter minner litt om en oljeplattform. Der store deler av bygget krager (har overheng) på mer enn 21 meter. Det er gir en meget komplisert bærekonstruksjon. Geometrien er unikt, sier han.

Å lykkes med Norges største totalenterprise

– Grunnen til at vi har lykkes er fordi vi har hatt en strategisk ledelse.  Vi har også hatt et meget godt samarbeid med byggeier som er et heleid selskap av Aker ASA, sier Slaatten.

– Man må ha evnen til  å tenke stort i et slikt prosjekt.  Også er du helt avhengig av å ha med deg dyktige nøkkelpersoner som er løsningsorienterte og som jobber mot samme mål. I tillegg til det har vi en fantastisk samarbeidspartner i HENT.

– Det er summen av spisskompetansen innen prosjektledelse som vi sitter på, som gjør at vi kan gjennomføre prosjektet. I tillegg har vi høyt fokus på kompetanse, kvalitet og kulturbygging, sier administrerende direktør I EH Consult, Øystein E.  Johansen.