• Drammensregionen er et interkommunalt samarbeidsområde som omfatter kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik, Øvre Eiker og Nedre Eiker.
   
 • Totalt har denne regionen cirka 110 000 innbyggere.
   
 • Drammen er motoren i regionen og har blitt en moderne by som har transformert store industriområder til levende, urbane bymiljøer med handel, kontorer, boliger, restauranter og gode kulturtilbud.
   
 • Mye av næringsgrunnlaget i Drammensregionen er tuftet på teknologi og kunnskap.
   
 • Høgskolen i Sørøst-Norge har campus i Drammen. I dag er det cirka 2 900 studenter tilknyttet Campus Drammen.
   
 • Drammen er et viktig knutepunkt med gode togforbindelser. Både Vestfolbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen går via Drammen. I tillegg har Flytoget sin endestasjon her. Til Gardermoen tar reisen med Flytoget cirka en time. Rutetog til Nationaltheatret tar 30 minutter.
   
 • Før var det størst utpendling fra Drammen til Oslo. Dette har snudd. I dag pendles det begge veier. Det er også mange som bor utenfor regionen, men som arbeider i Drammen og pendler dit for å jobbe.