– Trøndelag er en førende matregion, og arrangerer Norges største mat- og bryggerifestival. Antall besøkende øker for hvert år, og interessen for lokal mat og drikke vokser. Nå vil vi også fronte kulturelle opplevelser og nye arrangementer som trekker enda flere besøkende til regionen og gjøre disse mer synlig, sier Petra Sestak, reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv.

Regionen er kjent for flere faste festivaler, spel og arrangementer, som Elden på Røros (siden 1980), Spelet om Heilag Olav (siden 1954), Olavsfestdagene og Skreifestivalen i Rørvik.

Skal jobbe strategisk

Arrangementene har positive ringvirkninger for hele regionen. En fersk undersøkelse fra Festivalnettverket Trøndelag viser at gjestene også skaper god butikk for andre næringer.

– Kjerneopplevelsene for de besøkende er selve arrangementet. Men servering, overnatting og aktiviteter bidrar til å øke kvaliteten på totalopplevelsen, sier Sestak.

For å utnytte potensialet i arrangementene i enda større grad, ble det våren 2017 etablert et Bedriftsnettverk i Trøndelag, hvor reiseliv, festivaler og transport sammen skal utvikle Trøndelag som festivalregion. Bedriftsnettverket er delfinansiert av Innovasjon Norge.

– Nettverket skal jobbe strategisk med å øke antall nasjonale og internasjonale besøkende på trønderske festivaler og arrangementer, samt synliggjøre Trøndelag som en helårs festivalregion, sier Sestak.

Dette skal gjøres gjennom felles omdømmebygging, utvikling av publikumsopplevelsen og profesjonalisering av arrangementsgjennomføringen, forteller hun.

– En viktig faktor er å øke lokal verdiskaping og forbedre kundeopplevelsen.

Konferanse og kultur

At det som skjer i regionen også blir lagt merke til utenfor Norge er noe daglig leder av Clarion Hotell Brattøra, Hilde Alice Kvernrød, er klar over.

– 1997 ble et vendepunkt for oss. Da ble Trondheim satt på kartet som arrangementsby gjennom kongelige fødselsdagsfeiringer, ski-VM og Cutty Sark, og antallet utenlandske gjester økte, sier Kvernrød.

Siden har byen hatt flere store arrangementer som har trukket internasjonal oppmerksomhet. Og Kvernrød mener Værnes lufthavn, som et naturlig knutepunkt, spiller en sentral rolle når aktører som NTNU og SINTEF klarer å samle det internasjonale miljøet på sine fagkonferanser.

– Konferansegjestene er vår største gruppe og utgjør godt over 50 prosent av belegget. Samtidig er det viktig for oss å ha et godt tilbud til ferie- og fritidsreisende, sier Kværnrød og forteller at hotellet nå ligger som nummer en på Tripadvisor over anbefalte hoteller i området.

– Vi merker en økt interesse blant gjestene for det Trøndelag har å by på av historie, kultur og matopplevelser. Mange av fagkonferansene som arrangeres på hotellet tilbyr også gjestene denne type aktiviteter når det faglige programmet er avsluttet, sier Kvernød.