– Vi har akkurat satt i gang med grunnarbeidene til tre boligblokker, kjøpesenter og parkeringsanlegg, sier Leif Rathe i Norconsult. Han er prosjektleder for Røa Torg.

Når prosjektet står ferdig vil det bestå av 63 leiligheter og et kjøpesenter med butikker og restauranter. De tre boligblokkene blir trinnvis innflyttingsklare, den første i andre kvartal 2019, mens den siste blir klar for innflytting i første kvartal året etter. Butikkene og restaurantene åpner etter planen i oktober 2019 tidsnok til julehandelen. En av inngangene vil være rett fra T-bane-perrongen.

– Dette er et veldig spennende, men også utfordrende prosjekt. Bak byggherren Røa Centrum AS står familien Nordeng som har vært på Røa i over 100 år. Norconsult leder prosjektet mens det er entreprenøren HENT som skal stå for byggingen gjennom en totalentreprise.

– Man skulle kanskje tro at det var god plass og enkelt å bygge på Røa, men realiteten er at det er like komplisert å bygge her som det er midt i Oslo sentrum. Det er veldig mye infrastruktur som vi må ta hensyn til. Vi bygger tett inntil T-banen, vi har høyspentkabler fra Hafslund å forholde oss til, det samme gjelder kabler fra Telenor samt vann og avløpsledninger som vi må legge gjennom bygget. Derfor har vi akkurat de samme utfordringene her som vi har når vi bygger i en tett by. At vi skal mer enn ti meter ned under bakken og sprenge cirka førti tusen kubikkmeter fjell har også sine utfordringer. Det krever at vi har fokus på sikkerhet for de som ferdes på Røa i hele perioden. Derfor har vi med oss en erfaren entreprenør og holder tett kommunikasjon med naboer og interessenter. En ting er sikkert – alle vi snakker med gleder seg til prosjektet er ferdig og de kan ta det i bruk, sier prosjektlederen smilende.

Et attraktivt knutepunkt

– Den sterke veksten i Oslo, gjør at Oslo vokser i randsonen rundt byen. Veksten fører til at forstads- og villaområdene i nærheten av kollektivpunktene i større grad urbaniseres. Fra gammelt av var det et lite bysentrum på Røa, men dette ble nok hengende etter i utviklingen fra 1970-tallet og utover da det ikke lå gode nok byplanmessige føringer for å utvikle stedet til å møte fremtiden. Røa har manglet en del tilbud, blant annet serveringstilbud. Derfor vil dette prosjektet helt sikkert være med på å gjøre Røa til et mer levende bymiljø med nye og spennende tilbud, sier Morten Kreutz som er rådgiver på bygulv og retail i Kreutz & co.

Når det nye prosjektet står klart vil kjøpesenteret med et glassbygg på torget, bli en opplevelse i seg selv. Det vil inneholde plass til cirka 30 ulike virksomheter innen handel, servering, dagligvare, enkel parkering, og andre servicetilbud rett ved det tilstøtende samfunnshuset:

– Dette blir bærebjelken for hele prosjektet med viktige tilbud i tøffelavstand til de nye boligene. Det nye torget vil gi Røa en samlende stedsdimensjon tett på det aller viktigste kommunikasjonspunktet som er T-banen.

– Vi ønsker at senteret skal inneholde varierte servicetilbud som utfyller mange av de hullene som Røa mangler i dag. Det blir viktig å etablere steder hvor man kan spise middag, eller treffsteder der man kan gå ut for å ta et glass vin med venner, for slike tilbud mangler Røa i dag, tilføyer Kreutz.

Et urbant sted med naturkvaliteter

– Ved siden av torget, som blir den nye møteplassen på Røa, kommer de 63 nye, lyse leilighetene fordelt på tre bygg. Leilighetene er fra 51 til 152 kvadratmeter. 46 leiligheter er allerede solgt. De som flytter inn her vil bo midt i smørøyet, med bare noen skritt til kafeer og shoppingmuligheter samt tilgang til en stor felles takterrasse som har panoramautsikt til Bærumsmarka, byen og åsene omkring, sier Finn Bragnes som er markedsansvarlig for nybygg hos Sem & Johnsen.

Han trekker særlig frem de gode kommunikasjonene og nærheten til naturen som gode grunner til å etablere seg på  Røa:

– Røa har sjeldent god og effektiv offentlig kommunikasjon. T-banen går åtte ganger i timen. Fra du låser døren i leiligheten til du er midt på Karl Johan tar det bare et kvarters tid. Hvis du er glad i å stå på ski, ri, plukke bær og sopp eller ta en dukkert i Bogstadvannet, kan du gå, sykle eller ta Sørkedalsbussen fra Røa torg. Sjøen og skogen er bare en kort sykkeltur unna, og skulle du få skikkelig utferdstrang kan du trille kofferten bort til flybussen eller ta lokalbuss til Lysaker og Flytoget til Gardermoen. Så hvis du er urban og glad i natur og friluftsliv kan du knapt bo mer sentralt enn dette, fortsetter Bragnes.