Alle ønsker å lykkes med prosjektene sine, men vel så viktig er det å velge riktig prosjekt. Du kan ferdigstille et flott bygg innenfor planlagt tids- og kostnadsrammer, men prosjektet blir ikke vellykket hvis du plasserer det på feil sted.

- I vår kvalitetssikring hjelper vi prosjekteieren med å velge riktig prosjekt, men vi kvalitetssikrer også selve prosjektet, sier Elin Salthaug Kverneggen som er leder for rådgivning og analyse i Holte Consulting.

- Vi forsøker også å skille mellom hva som er behov, hva som er krav og hva som bare er ønsker i prosjektene, og dette er ting vi ser på tidlig i kvalitetssikringsprosessen. For offentlige etater kan dette ha direkte effekt på hvordan skattepengene kan brukes best mulig. For eksempel kan vi fjerne unødvendige elementer i et prosjekt som bare var ønsker, men som var lagt inn som krav, forklarer Kverneggen.

Leter etter suksesskriterier

For å hjelpe prosjekteieren med å finne ut hva som gjør prosjektet vellykket, leter de etter ulike suksesskriterier, eller effektmål, som prosjektet kan måles på.

- Alle kjenner til Operaen i Sydney. De aller fleste er nok også enig i at operahuset har en spektakulær og flott arkitektur, men det er ikke så mange som tenker på at selve prosjektet egentlig nærmest var en fiasko. Prosjektet skulle tatt 4 år og tok 14. Det skulle kostet 7 millioner australske dollar, men kostet til slutt 102 millioner. Og den danske arkitekten, Jørn Utzon, fikk aldri komme tilbake til Australia og fikk heller aldri noen offentlig anerkjennelse for bygget. Hvis dette byggeprosjektet hadde hatt bedre kvalitetssikring, kunne nok dette bidratt til et bedre prosjekt, sier Kverneggen.

Forutsi risiko

Ofte kan man forutsi noen risikofaktorer i prosjektene. Derfor gjør man gjerne en risikoanalyse som blant annet omfatter en vurdering av de ulike kostnadselementene i prosjektet og om disse ser ut til å være gode anslag eller ikke.

- Sammen med de som har laget kalkylene diskuterer vi gjerne hvilket grunnlag de har hatt for å sette de ulike prisene. Vi prøver å bevisstgjøre prosjektledelsen på en del elementer som til sammen utgjør det totale prisbildet. Det kan være forhold som materialbruk eller hvor heldige de er med prisen, forklarer hun.

I risikoanalysene forsøker de også å avdekke hvilke uforutsette hendelser som kan oppstå. Det kan for eksempel være grunnforholdene på et sted der det skal bygges et bygg.

- Det kan være en rekke ulike faktorer som kan skru kostnadene opp eller ned i de fleste prosjekter, vår jobb er å avdekke flest mulig av disse faktorene før de oppstår.

Tid og pris

Tid og pris henger veldig ofte sammen. Hvis et prosjekt får utsettelse på en måned, så må man også lønne hele prosjektorganisasjonen en måned ekstra. Det kan også påløpe forseringskostnader dersom man får dårlig tid i slutten av et prosjekt og for eksempel må la store deler av arbeidsstokken arbeide overtid for å bli ferdige.

- Kort oppsummert kan du si at jobben vår er å hjelpe prosjekteier å velge riktig prosjekt, og å gi et så godt grunnlag som mulig å styre prosjektet etter. I det grunnlaget ligger det også hvordan man skal håndtere den usikkerheten som kommer med prosjektet, avslutter Kverneggen.