Ørjan Johnsgård, arbeidende styreleder i Statnett. Foto: Rune Kristensen

Senja Elementer, som er en del av Bygg i Nord Gruppen, er et godt eksempel på en nisjebedrift som merker hard konkurranse fra Baltikum og utlandet for øvrig. De produserer ytterveggselementer i tre på egen fabrikk på Senja, og arbeidende styreleder, Ørjan Johnsgård, sier de må klare det markedsmessige selv, men at de får god støtte på andre områder.

- NESO er jo en bransjeorganisasjon, så der får vi god støtte til eksempelvis kompetanseutvikling og kursing av ansatte. De har tilbud om faglæring, prosjektledelse og en egen formannsskole, som er veldig bra.  De har også advokat, så vi får juridisk bistand, hvis vi skulle trenge det. I tillegg får vi en møteplass et par ganger i året, hvor vi kan diskutere ulike utfordringer, innen temaer som nye bransjekrav og HMS.

Forventet vekst i Nord- Norge i året som kommer er mye høyere enn landet for øvrig, og Johnsgård sier det skjer mye spennende som lover godt, også for hans nisjebedrift.

- Vi holder til i Midt- Troms, og Hæren har jo bestemt at deres tyngdepunkt skal ligge her i området. Det betyr flere milliarder i investeringer som gir en god del bygningsmessig arbeid, så de er en av aktørene som bidrar til en betydelig verdiskapingsfaktor her i nord.