Av Siri Mathiesen, Regiondirektør, NHO Agder

Han startet egen virksomhet allerede i 1897, typisk nok i utlandet. Men han så tidlig også de spesielle forutsetningene  norsk vannkraft ga for industriutvikling i Norge. Han sikret seg tidlig rettigheter til vannkraftutbygging i Telemark, fordi han forstod at disse naturgitte forutsetningene kunne skape vekst og varige verdier for Norge.

Da ingeniøren Sam Eyde møtte fysikeren Kristian Birkeland, ble også grunnlaget skapt for det som senere ble Norsk Hydro. Sammen med Wallenberg-familien skapte han Elkem, og han var også helt sentral i industriutvikling både på Notodden og i hjembyen Arendal.

Eyde-klyngen

På Sørlandet er det fortsatt flere helt sentrale industribedrifter som kan føre sine røtter tilbake til Sam Eyde. I dag fremstår prosessindustrien på Sørlandet som en fremtidsrettet, konkurransedyktig og innovativ næringsklynge – og det er ikke uten grunn at de har samlet seg i nettverket som har fått navnet Eyde-klyngen.

Disse bedriftene er eksportrettet og i stor grad utenlandsk eid. Utenlandske industrigiganter som Saint Gobain, Glencore, GE Healthcare og Eramet har sett at Sørlandet byr på veldig spennende muligheter for verdiskapning og fremtidsrettede løsninger. Fornybar energi og høy kompetanse er et viktig fellestrekk for disse bedriftene. De har tilpasset seg en ny tid, og er mer offensive enn kanskje noensinne tidligere. For disse bedriftene er det grønne skiftet en mulighet. De vet at bærekraft er lønnsomt og at omstillingsevne er en forutsetning for å møte markedets forventninger også i fremtiden.

Oljeservicebransjen på vei opp igjen

Ved siden av prosessindustrien har også oljeservice vært en viktig bransje i Agder-fylkene. Disse bedriftene har vært gjennom betydelige endringer de siste årene, fordi oljeprisfallet i 2014 betød at store deler av etterspørselen i markedet deres forsvant i løpet av svært kort tid. Det har derfor vært en krevende periode for mange bedrifter gjennom flere av de siste årene, men nå ser vi at pilene peker riktig vei igjen. Bedriftene har tilpasset seg endringene i markedet. Gjennom innovasjon og nytenking har de identifisert nye markeder, og har utviklet nye produkter og tjenester som bidrar til å skape nye muligheter.

NHOs økonomibarometer har bekreftet at det nå er stadig flere bedrifter i vår region som planlegger å ansette nye medarbeidere, samtidig som det også er stadig flere bedrifter som ser bedringer i markedet. Det er igjen optimisme på Sørlandet.

Naturgitte forutsetninger

Samtidig er det mange spennende initiativer i landsdelen som tar utgangspunkt i det samme som Sam Eyde i sin tid så: vi har naturgitte forutsetninger gjennom tilgangen til fornybar energi og rike tradisjoner for handel på tvers av landegrensene. Dette er et godt utgangspunkt for å skape nye industri- og næringslivseventyr. Sørlandet er en gründerlandsdel som har vist at vi har bedrifter som kan konkurrere med de aller beste i verden.

Sørlandsk næringsliv er Voss-vann, Hennig-Olsen Is og Sørlandschips. Men det er også kontrastvæske fra GE Healthcare som redder liv hver eneste dag. Sørlandsk næringsliv produserer også noe av materialene som gjør at el-biler kan kjøre stadig lengre, og så godt som alle går rundt med noen gram sørlandsk silisium i lomma, dersom man har en smarttelefon.

Motiveres av konkurranse

Næringslivet kommer fortsatt til å ha rettet blikket utover og fremover. Vi har bedrifter som henter inspirasjon og kunnskap fra de aller beste fagmiljøene. Vi har også bedrifter som vet at de må være best i verden for at de fortsatt skal kunne selge sine varer og tjenester i konkurranse med internasjonale giganter, som har andre rammevilkår og forutsetninger for å lykkes. Bedriftene på Sørlandet inspireres og motiveres av konkurranse, og de strekker seg hver eneste dag for å bli bedre, mer effektive og nyskapende.

Noen av de stolteste industritradisjonene i Norge kan føres tilbake til det Sam Eyde skapte. Dagens sørlandske næringsliv bygger videre på de samme stolte tradisjonene. For næringslivet på Sørlandet er ikke ferdig med å skrive historie!