Av Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd

Det har vært tøffe år her vest og fortsatt er det skjær i sjøen. De siste årenes økonomiske motbakke er ennå ikke besteget i alle bransjer og på alle områder, men i det store bildet peker pilene igjen oppover.

At pendelen er i sving mot optimisme og tro på bedre tider, fremgår tydelig av en næringspolitisk undersøkelse vi i Bergen Næringsråd gjennomførte tidligere i høst, sammen med de andre store næringsforeningene i Bergensregionen.

Markant bedring

Fire av ti melder at bedriftens «helsetilstand» er bedre enn de forventet. Hele 85 prosent melder at det går som forventet eller bedre. Vi må tilbake til 2014 for å finne like gode tall. Resultatene for 2017 viser også markant fremgang. Fire av ti rapporterer om bedre resultat i år, sammenlignet med i fjor. Kun 14 prosent forventer negativ resultatutvikling.

Et annet tegn på den positive utviklingen er at næringslivet i regionen igjen rangerer «tilgang på kompetent arbeidskraft» som det viktigste for bedriftens konkurranseevne i tiden fremover. I den sterke omstillingen regionens næringsliv står oppe i, er det å ivareta bedriftens kompetanse og å sikre tilgang på ny kompetanse avgjørende suksessfaktorer.

Havbyen Bergen

Havnæringene er Norges sterkeste næringer, og Bergen er havbyen fremfor noen. Vestlandet står for 60 prosent av all verdiskaping innen havnæringene (olje og gass, maritime og marine næringer). Hordaland er landets desidert sterkeste eksportfylke og Bergen er navet i disse sterke og innovative næringsklyngene.

Til tross for de siste års nedbemanninger er Bergen fortsatt Norges viktigste maritime by. Over 1000 skip på alle verdens hav, styres fra Bergen. Hordalands subsea- og leverandørindustri ble hardt rammet av oljenedturen, men er fortsatt verdensledende.

Kompetanse på tvers

Subsea-klyngen er i rivende utvikling og omstilling hvor disse sterke kompetansemiljøene også retter seg mot nye næringer, som helseteknologi og ikke minst marin næring. Her ligger kunnskapen til å utvikle ny fornybar energi og å løse både miljøutfordringene vår sjømatnæring står overfor, men ikke minst å skape ny og mer effektiv produksjon innen det som er vår nest viktigste eksportnæring etter olje og gass.

I Bergen skal rundt 1000 forskere samlokaliseres i en marin klynge som vil befeste og styrke Bergen som Norges ubestridte marine hovedstad. Forskningen på dette området er allerede rangert helt i verdenstoppen. Vi har også verdens sterkeste posisjon innenfor oppdrett av laks og ørret.

Vi må klare å løse de miljøutfordringene vi har, både biologisk og teknologisk. Bergen har ledertrøyen på, tro og vilje til å klare det.

Samarbeid fremmer vekst

Det er en del som hevder at vi her i vest krangler for mye og får for lite gjort. De som hevder det, kjenner dårlig til regionen vår. For Bergensregionen er regionen for kunnskapsklynger fremfor noen. Slike klynger får man kun til om man evner å jobbe sammen.

Av de elleve nasjonale kunnskapsklyngene (med NCE-status = National Center of Expertise), ligger fem her og flere er på gang.

Vi har et flunkende nytt Media City Bergen, hvor de store mediehusene, samt noen av verdens ypperste og mest innovative miljøer innenfor medieteknologi. Vi har det nasjonale senteret for videreutvikling av opplevelsesturisme og reiseliv til Norge. Med base på Stord jobber næringslivet sammen og går i bresjen for utvikling av bærekraftig transport på sjøen.

Lys og mat til Norge

I vår region finner dere noen av verdens ypperste bedrifter og utviklingsmiljøer innenfor undervannsteknologi og vi har verdens desidert sterkeste klynge innen oppdrett av laks og ørret. Samarbeidet for etablering av en klynge for utvikling av finansteknologi, fintech, er godt i gang, hvor de sterke miljøene i Bergen nå går sammen for å ta en global posisjon. Vi har også en design-klynge som ser på hvordan man ved bruk av «design thinking» kan hente ut mer innovasjonskraft i næringslivet.

Så ja, det har væt tøffe tak noen år, men vi står det av og vil med vårt mangfoldige næringsliv og verdensledende kompetanseklynger, også i fremtiden bidra betydelig til lys i husene og mat på bordet for hele Norge.