– Aker Solutions har en omfattende digitaliseringsstrategi, blant annet er vi ute etter å gjøre store forbedringer på de delene av vår virksomhet som har med feltutvikling å gjøre. Vi regner med å kunne gjøre betydelig effektivisering på flere områder, og da spesielt innen engineering, sier Are Føllesdal Tjønn som er Senior Vice President for Software i Aker Solutions.

Noen av de utfordringene som Aker Solutions møter, og som Computas hjelper dem med å løse, er blant annet å frigjøre den informasjonen som selskapet innehar etter flere tiår i dette markedet. Hensikten er å kunne gjenbruke erfaringer fra tidligere prosjekter i nye prosjekter.

– Mange av de dataene vi trenger å skaffe bedre oversikt over er «låst ned» i store og tunge ERP-løsninger og CAD-programmer, det gjør det vanskeligere å søke opp og finne eksakt de dataene vi trenger. Derfor arbeider vi nå med å høste data fra disse store systemene og tilgjengeliggjøre dem på en helt ny måte i en cloudløsning med gode søkemotorer som gjør det enklere å finne frem i disse store informasjonsmengdene, fortsetter han.

Her får Aker Solutions hjelp av Computas til å bruke ny teknologi, som for eksempel maskinlæring for å skaffe til veie søkeresultater med høyest mulig relevans.

Digitale tvillinger

Å utvikle nye oljefelt krever mange forskjellige studier for å komme frem til hvilke utvinningsløsninger som er best, for eksempel om de skal benytte plattformer eller undervannsinstallasjoner. Mange av disse studiene gjøres ofte av forskjellige samarbeidspartnere og da har det tradisjonelt vært en utbredt dokumentutveksling mellom de ulike aktørene:

– Vi ønsker å gjøre dette mye mer smidig ved å lage en digital tråd som er ubrutt gjennom alle fasene av prosjektene. Datamodeller der alle de impliserte arbeider med det samme oppdaterte datagrunnlaget og bruker den samme modellen som en samhandlingsplattform. Denne typen datamodeller kalles gjerne digitale tvillinger og lages for å bevare og samle informasjon om det fysiske objektet gjennom hele levetiden. Når for eksempel en boreplattform er satt i drift vil sensorer kunne sende data til den digitale tvillingen, og via et dashbord kan operatørene hente ut informasjon om driften i sanntid. Slike data kan også benyttes til å forutsi vedlikehold på forskjellige komponenter, forklarer Føllesdal Tjønn.  

Prosjektet har pågått i flere år, og nå er Aker Solutions i ferd med å sette opp et softwarehus, med støtte fra Computas:

– Nå begynner vi å kunne høste fruktene av dette arbeidet. Det vil gjøre det enklere å hente ut historiske data som vi kan dra nytte av i nye prosjekter. Hele prosjektet har vært et tett samarbeid mellom fagdisiplinene og ekspertene på feltutbygging i Aker Solutions og de som har softwareekspertise fra Computas.

Automatisere engineeringsprosessen

– Vi arbeider også med å utvikle systemer som skal automatisere selve engineeringsprosessene. I dag er disse prosessene preget av mye manuelt CAD-arbeid. Ved hjelp av automatisering og kunstig intelligens vil softwareløsninger kunne gjøre store deler av dette arbeidet og lage forslag til ulike løsninger, mens ingeniørene bruker sin kunnskap og tid til å verifisere forslagene. Da har vi kommet langt, tilføyer Føllesdal Tjønn.

– Eksemplene fra Aker Solutions illustrerer veldig godt hvordan teknologi som Big Data, søketeknologi og kunstig intelligens kan benyttes for å gjøre en industri mer effektiv og lønnsom, sier Morten Forfang som er fagdirektør i Computas. Det norske IT-selskapet har jobbet med kunstig intelligens og maskinlæring siden midten av 80-tallet og utvikler cloudløsninger for flere store kunder innen olje, energi, kraft og logistikk, samt i offentlig sektor. 

– I dag arbeider vi også mye tettere i prosjektene og presenterer fremskrittene fortløpende ved å bruke en smidig prosjektmetodikk. Da kommer vi raskere til målet, og kundene kan ta i bruk de nye løsningene raskere. De skalerbare skyløsningene gir oss dessuten mye mer fleksibilitet. Før gikk det kanskje noen uker på å skaffe en server som var konfigurert riktig. I dag ligger også hardware i skyen, og da er riktig konfigurasjon bare noen tastetrykk unna. Alt har med andre ord blitt mye mer effektivisert, sier Forfang avslutningsvis.