– IoT består gjerne av intelligente sensorer som sender signaler via et nettverk og opp i en skyløsning. Det er i skyen forretningsverdien tas ut gjennom big data-analyser. Sensorene kan for eksempel måle temperatur, vibrasjon i en produksjonslinje, trykket i en slange og uendelig mange andre ting, sier Marianne Styrman som er direktør for Internet of Things i Webstep.

Fordelene med IoT-løsninger går både på bedriftsnivå, nasjonalt nivå og globalt nivå. Bedrifter bruker gjerne IoT-løsninger for å effektivisere driften eller å skape nye produkter. På nasjonalt nivå brukes IoT-løsninger eksempelvis for Smart Cities, innen velferdsteknologi, transport og renovasjon. Entur.no er en skybasert tjeneste der all offentlig transport i Norge knyttes sammen i en løsning der man kan planlegge, sammenligne og kjøpe reiser på tvers av alle norske kollektivselskaper. Globalt kan et eksempel være terrorbekjempelse der man samler inn ulike data på tvers av landegrenser.

– IoT innebærer med andre ord mye mer enn at en bedrift skal gjøre produksjonen sin mer effektiv, og det er i software integrasjonene skjer, fortsetter Styrman.

Behov, teknologi og kompetanse

– Bedrifter må ha en klar forståelse av behovet de har og vite hvilken problemstilling som skal løses. De bør også lage en oversikt over bedriftens eksisterende data som gjerne er samlet i ulike databaser, for her kan det ligge mye verdifull informasjon. Siden det ofte er mange ulike teknologiske løsninger som kan føre frem til målet, bør også bedriftene sjekke hvilke løsninger som finnes, og foreta en vurdering om fordeler og ulemper med disse. Investeringene som gjøres bør også være bedriftsøkonomisk lønnsomme, for det holder ikke at de bare er teknologisk interessante, forklarer Styrman.

– Det er gøy å teste ut ny teknologi, men det kan ofte være tryggere å bruke gjennomprøvde løsninger fra seriøse leverandører. Sikkerhetsaspektet er også veldig viktig, og det må man tenke på helt fra starten av i slike prosjekter, tilføyer hun.

Styrman anbefaler å starte med et forprosjekt der løsningen implementeres og testes over en periode på minst tre til seks måneder før man setter løsningen ut i drift.

– Når man har kommet i drift er det en fordel om det også finnes en viss grad av intern kompetanse i organisasjonen, selv om man også bruker eksterne leverandører på systemarkitekturen. Når dataene strømmer inn i cloudløsningen og analysene kjører, det er da den virkelig interessante fasen av IoT starter, avslutter Styrman.