– I Østfold har vi et godt utgangspunkt for grønn omstilling, forsetter Rafshol. Vi har en bredde i grønne næringer allerede i dag.

Før Rafshol skal komme nærmere inn på dette vil han gjerne fortelle om Klima Østfold – et samarbeidet mellom kommuner i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen om klimatiltak.

Effektivisering

– Idéen er at ved å koordinere oss og dele erfaringer så får kommunene utrettet mer enn hver for oss, forteller han entusiastisk. – For eksempel har vi gått sammen om felles avtale om levering og drift av ladestolper. Det er i seg selv effektivisering, og gjennom infrastrukturbygging legger vi til rette for at næringslivet kan legge om til elkjøretøy.

– Østfold må, i likhet med resten av verden, være et lavutslippsamfunn innen 2050, fortsetter Rafshol. Det er gledelig at mange i næringslivet tar klimautfordringen på alvor, og dessuten ser mulighetnene som behovet for omstilling gir. Borregaard industrier er det åpenbare eksempelet på en bedrift som er det grønne skiftet, sier Rafshol og henviser til Sarpsborgbedriften som omtales som verdens mest avanserte bioraffineri. Men, fortsetter han, visste du at i Råde har vi et lite firma som har installert så mange varmepumper hos folk at de mottok pris fra Enova i år? Han snakker om Energiverket som samarbeider med leverandører av andre energiløsninger for å gi befolkningen et helhetlig tilbud. Et samarbeidsfirma er Smart Energi, som også mottok Enovapris i år. Og i Halden ligger en ledende næringsklynge for smart energistyring og smarte samfunn. – Som du skjønner er Østfold-firmaer dyktige!

– Og det stopper ikke der, sier Ole Jørgen Hanssen, som er styreleder i Energiforum Østfold. De jobber for fornybar og bærekraftig omstilling av Østfold. Medlemmene er fra næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner og det offentlige Østfold. – Østfold har gode forutsetninger for å ta en ledende rolle innenfor sirkulærøkonomien, med den vellykkede erfaringen med produksjon og bruk av avfallsbasert biogass, med mange materialgjenvinningsselskaper og med Norges mest effektive anlegg for energiutnyttelse av avfall. Og så har vi jo gode eksempler på grønne, mer tradisjonelle industriproduksjonsbedrifter som El-postbilen Paxter og alle isolasjonsprodusentene.

Utvikler nye løsninger

– Nå må du ikke glemme din egen sektor, skyter Rafshol inn. Hanssen jobber til daglig i Østfoldforskning, et av Norges ledende fagmiljøer på miljøanalyser og dokumentasjon. 

– Forskning og kompetanse er helt avgjørende for at vi tar riktige valg og utvikler gode løsninger for fremtiden!  Dessuten skaper dere flere grønne arbeidsplasser, påpeker han. Både politkeren og forskeren er skjønt enige i at omstillingen er i gang – men også i at mye arbeid gjenstår. De lover å bidra og tilrettelegge gjennom sine nettverk og samarbeid.