Bryne har vokst mye de senere årene og fortsetter med det. Befolkningen i sentrum er forventet å øke fra 9 000 til 15 000 innbyggere frem mot 2026. Bryne har blitt en by og et regionsenter for omkring 75 000 innbyggere og næringsliv for det ellers landlige jordbrukssamfunnet Jæren.

Kompakt sentrum og identitet

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 er Time kommunes styringsverktøy for byutvikling. Det langsiktige målet er å utvikle Bryne til et attraktivt sentrumsområde og knutepunkt med en tydelig identitet og særpreg.

Ønsket er at Bryne skal få et pulserende og myldrende bymiljø. Kommunedelplanen legger derfor opp til en synlig fortetting i et samarbeid mellom bygårdseiere, næringsdrivende, prosjektutviklere, kommunen og andre.

I byplankonseptet er det lagt vekt på løsninger som legger til rette for miljøvennlig transport som sykkel, samt løsninger for å innpasse fremtidig handelsvirksomhet og flere arbeidsplasser. Storgaten skal bli en grønn gågate med oppholdsplasser og le for vinden. Hensynet til jordvern står sterkt på Jæren og det er derfor arbeidet med kompakte løsninger innenfor dagens byggeområde. Nå er byen inne i en periode med mye anleggsarbeid.

Mennesker fremfor hus

Olav Line er fra Bryne, men er nå administrerende direktør i Mustad Eiendom i Oslo som jobber med byutvikling. Han ingen forbindelser til byutviklingen av Bryne, men har god ekspertise når det gjelder byutvikling.

– Jeg er en varm beundrer av Bryne, og du kan kalle meg en patriot som tilfeldigvis jobber med byutvikling. Jeg vil at Bryne skal finne en god vei for fremtiden. Den har vært gjennom en transformasjon, og alt som er gjort de er siste tretti årene har ikke vært like vellykket. Det er først nå det foreligger en helhetlig tanke om en byplan. Tidligere manglet det en tydelig visjon om hva stedet skulle være, og det handler ikke om hus, men om mennesker. Det er nettopp mennesker byutviklingen handler om nå, så jeg synes kommunen definitivt er på riktig spor, sier han.

Bil, buss og tog – og mye av alt

Torget ligger nær buss og tog, og i planene for Bryne satses det på utvikling nær offentlig kommunikasjon, men også på biler som mange på landet er avhengige av.

– Jeg tror at man med de nye planene drar Bryne tilbake til opprinnelsen der Torget og elven Kongo er av de viktigste elementene, og det er god tanke. Bryne sentrum er ikke så stort, det er en liten tur å gå fra ene enden av Storgaten og til den andre, men på den lille turen må det være noe som pirrer interessen og som gjør at du ønsker å være der. Jeg synes det er klokt å satse på gode løsninger for både offentlig transport, sykkel og bil. Jeg synes parkeringsanlegget som er planlagt under deler av byen er en god løsning for innbyggerne og næringsliv. Da blir det lett for folk å komme seg til sentrum. Jeg vil til slutt også fremheve at man må tørre å satse på kultur. Se på Århus, som bruker det som drivkraft for ny byutvikling. Jeg husker da Bryne fikk et kjøpesenter, og det hadde like mange butikker som i sentrum. Det er tankevekkende. Det er viktig å tenke helhetlig. Det som er oppskriften på en god by er et mangfold av kultur, arbeid, handel og boliger, sier han.