Å plassere ringpermen i en sky, forenkler livet i bygg, anlegg -og eiendomsbransjen. En sektor som kjennetegnes av mange involverte, stadige forandringer og stort tidspress.

- Elektroniske hjelpemidler gjør dokumenthåndtering enkel, reduserer feil og er pengebesparende for kunden, sier Ole Kristian Fjeldstad, faglig leder, teknisk, i Ringbo Boligbyggerlag.

- Enkle systemer som bygger på den klassiske ringpermens logikk og gjennomprøvde prinsipper. Men, akk så mye enklere enn å krysse fingrene, og håpe at alle aktører har de siste og riktige dokumentene, sier Fjeldstad.

Så og si papirløst

Ringbo er forretningsfører for 70 borettslag fra Gol til Jevnaker, og har mer enn 2000 boliger under forvaltning.

- En gang var dette et selskap med ufattelig mange papirer. I dag bestreber jeg meg på å jobbe papirløst, smiler Fjelstad. Hans jobb er blant annet å prosjektere, og ha ansvar for at alle byggesaker blir gjort i forhold til lover og regler.

- Med digital dokumenthåndtering er både byggeplassene og kontoret oppdatert på de siste forandringene i prosjektet. Det er mange arbeidstimer spart, sier han.

Historisk papirkaos

- Da jeg begynte i bransjen for 20 år siden ble tegninger forandret, uten at byggeplassen visste det. At alle vi i Ringbo, underleverandørene som entreprenører og arkitekter, og selve styret, har innsikt i alle dokumenter til alle tider og overalt, er genialt. Vår løsning er enkel og logisk i bruk.

- Jeg er selv veldig interessert i tidsbesparende elektroniske løsninger, og savner ikke perioden da vi sendte brev, mailet, scannet og løp rundt for å forvisse oss om at alle hadde rett informasjon. Den tiden er takk og pris gått inn i historien. Vi i firmaet er mer effektive og det aller beste er at våre 6300 andelseiere sparer penger og er fornøyde, avslutter Fjeldstad.