Det som for 15 år siden startet som en idé, er endelig iverksatt. Dagsturhytta på Sødalsmyra i Jegerbergterrenget skal fungere som en arena for læring, bli et utfartsmål for turgåere, og vise regionen at Kristiansand har mye mer å tilby enn bare skjærgården og båtliv.

— Vi fikk ideen for 15 år siden, men forsvaret, som vi egentlig trodde skulle bruke mellom to og tre år på å trekke seg ut fra området, brukte i stedet 12 år. Nå er prosjektet i full prosess, og skal ferdigstilles mot slutten av november, sier Per Svein Holte, daglig leder Midt-Agder Friluftsråd.

Navnekonkurranse

Hytta er per dags dato uten navn, men Holte forteller at de skal sette i gang en navnekonkurranse, som alle kan delta i, i god tid før jul. Dog er ett av kriteriene at navnet skal synliggjøre både formålet og lokaliteten til hytta.

— Formålet med hytta, eller friluftsenteret er at så mange som mulig kommer seg ut i marka, og benytter seg av den – både fordi den ligger lett tilgjengelig, men også fordi bygget i seg selv er spennende å oppleve. Hytta åpner til våren, etter at inventar og tekniske installasjoner er på plass. Det arbeides også med å få på plass driftsmodell sammen med en entusiastisk venneforening, fortsetter han.

I og med at hytta er lett tilgjengelig, gir det også muligheter for skoleverket til å bruke naturen i praktisk undervisning. Det er også et satsningsområde for friluftsråd rundt i hele landet.

Skal gjøre byen mer attraktiv

— Vi utvikler et undervisningskonsept som enkelt kan knyttes til læreplaner, og som samtidig tar utgangspunkt i områdets kvaliteter. Vi ser på dette som et tiltak som skal gagne byen og hele regionen, og trekke flere folk inn i marka. Vi håper også at turgåere kanskje går litt lengre turer enn tidligere, nå som hytta er et reelt møtepunkt for folk flest. Vi skal favne alle, også de med funksjonshemninger. Vi ønsker å tiltrekke oss både skolelever, ulike foreninger, idrettslag, og allmennheten generelt. Dette er folkehelsearbeid i praksis, og kan også bety noe i næringssammenheng.

— Dette er et tiltak som i bunn og grunn skal gjøre Kristiansand enda mer attraktivt. Bygget har kostet, og vi har vært særs heldige med at flere gavegivere har gitt oss kapital til å fullføre drømmen om å opprette et friluftsenter for alle. Kommunen ga oss tomten til disposisjon, og har vært veldig behjelpelige, men Midt-Agder Friluftsråd har gjennomført prosjektet i egen regi, avslutter Holte.

Totale kostnader er ti millioner kroner, og bygget er fullfinansiert.