Konferansen regnes som en av de mest aktuelle boligkonferansene i Norge, og samler hvert år erfarne aktører fra ulike fagfelt innen bolig- og byutvikling.

Tilrettelagt for toppledere

– 200 toppledere innen bolig- og eiendomsbransjen i Norge skal møtes for å diskutere boligmarkedet og utviklingen fremover, forteller Antonella A. StokstadAntonella A. Stokstad i Estate Media som er fagansvarlig for konferansen.

– Boligdagene er i tillegg til Eiendomsdagene på Norefjell og Eiendomsutviklingsdagene i Larvik, en av våre signaturkonferanser. Vi legger derfor mye arbeid i å lage et spennende program tilrettelagt for toppledere i bolig- og eiendomsbransjen. Deltakerne representerer både store og små selskaper fra bransjen.

Prisutvikling og fortetting                     

Blant temaene for årets konferanse, er hvilke usikkerhetsmomenter norsk økonomi står overfor, og hvordan dette vil påvirke boligmarkedet i Norge.

– Boligprisene i Norge har hatt en enorm vekst de siste årene, men nå ser vi en fallende kurve. Flere mener at det er en stor risiko for at dette fallet vil fortsette, og det blir derfor interessant å høre hva ekspertene mener om boligprisutvikling i nær fremtid, sier Stokstad.

Et annet aktuelt tema er byutvikling og fortetting for å imøtekomme den forventede befolkningsveksten.

– Vi ønsker å reflektere litt rundt hvordan dette kan gjøres i norske byer på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. I tillegg vil det bli stadig viktigere å utvikle gode boligprosjekter som treffer moderne boligkjøpere og den befolkningssammensetningen som vi finner i de norske byene.

Et sted for erfaringsutveksling

Blant dem som skal dele av sine erfaringer og tanker, er noen av de mest ledende aktørene innen boligmarkedet, fra inn- og utland. Det er aktuelle navn som blant annet Thimon De Jong - futurist og trendekspert fra Amsterdam. Fra København kommer grundere i CPH Village som utvikler sosiale, bærekraftige og flyttbare studentboliger, og fra Norge vil blant annet sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, bidra sammen med toppledere fra noen av de mest sentrale boligselskapene.

– Vi ønsker at dette skal være et forum for diskusjon og erfaringsutveksling for hvordan man kan investere, utvikle og gjennomføre gode og høykvalitative boligprosjekter på kort og langt sikt, forteller Stokstad.

Boligdagene 2018 arrangeres 26. og 27. april på Strømstad Spa i Sverige.