– Vi har hatt en meget tett og lærerik prosess med byggherreorganisasjonen helt fra starten, sier Svein Rennan, teknisk sjef i BetonmastHæhre Romerike. Gjennom samarbeid, åpenhet og tillit har vi utviklet oss selv og prosjektet. Dette er en arbeidsform vi liker og er gode på. Erfaringsmessig vet vi at det er verdiskapende for begge parter.

– Vi er i full gang med detaljprosjekteringen. Grunnarbeidene, som utføres av vårt søsterselskap Isachsen Anlegg, er også godt i gang. Vi er godt i rute i forhold til fremdriftsplanen, fortsetter Rennan.

I tillegg til selve skiarenaen skal også et annet søsterselskap, BetonmastHæhre Boligbygg, utvikle og bygge 380 boliger i åsen ovenfor Skianlegget. Dette viser at BetonmastHæhre innehar en utviklings- og entreprenørkompetanse som er etterspurt i markedet.

– Vi er utrolig ydmyke, og ikke rent lite stolte over å ha fått tillit av Vinterparken til å gjennomføre dette spektakulære prosjektet, uttaler Peter Sandrup, leder av divisjon Bygg i BetonmastHæhre. Prosjektet blir et av våre viktigste utviklingsprosjekter fremover, et prosjekt hvor vi virkelig skal ta frem det kompetente, kreative og løsningsorienterte utviklingsmiljøet vi besitter. Jeg er meget godt fornøyd med at vi nå får bruke denne kompetansen på et så spennende og ikke minst krevende prosjekt. Denne jobben blir fulgt med stor interesse fra en hel skiverden og fra bransjen. Dette blir bra, avslutter Sandrup.