Herman Valen

Advokat/Partnert, Advokatfirmaet Mageli

"Vi bistår ofte klienter i å kartlegge hvilke muligheter de har for behandling av personopplysninger, og hvilke krav som må oppfylles ved innsamling og behandling av slike."

Emily M. Weitzenboeck

Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS og førsteamanuensis, Oslo Metropolitan University.

"Jurister kan først og fremst hjelpe norske virksomheter med å forstå hva GDPR innebærer – både de rettslige kravene og hva det vil si i praksis."

Erling Grimstad

Daglig leder, Advokatfirmaet Erling Grimstad

"Bedrifter har åpenbart behov for juridisk bistand til å avklare rettigheter, plikter og rekkevidden av personvernforordningen for den registrerte, behandlingsansvarlige og databehandler."