Når kompleksiteten øker, er det krevende å treffe de smarte beslutningene som sikrer en utvikling av egen organisasjon. For å øke kvaliteten på beslutningene, må vi søke flere og komplementære perspektiv. I endringsprosesser er det helt sentralt å jobbe bevisst med nettopp dette, ifølge daglig leder John Richard Hanssen i Abilator.

Involvering i sentrum

– Endringsprosesser kan ofte være læringsprosesser, hvor vi sammen løser sammensatte utfordringer der de involverte har motstridende behov. Endringsprosesser som lykkes har menneskene i sentrum, og det å finne de riktige løsningene kan være utfordrende. Mens et prosjekt har tydelig definerte mål, kan endringsprosesser ha en mer ullen karakter, der behovene må utforskes og utfordres før man bygger løsninger, sier Hanssen.

Temme det udefinerte

Udefinerte problemer dukker opp som troll i ulike sammenhenger, og det er nødvendig å temme troll som samarbeidsutfordringer eller dårlig leveransekvalitet. Trollene temmes ved å identifisere underliggende årsaker. Strukturelle faktorer kan løses med eksisterende kunnskap, mens man trenger læring for å løse indre, kulturelle faktorer.

Når man jobber med dette, blir deltakerne bevisste på motsetninger, noe som igjen kan brukes som kilder til konstruktive løsninger og vekst i organisasjonen, ifølge Hanssen.

Spille andre gode 

– Involverende prosesser handler om å spille andre gode. Vår rolle som playmaker i slike prosesser er å lære opp deltakerne til kontinuerlig utvikling i egen organisasjon. En slik kunnskap vil ofte kunne gi deltakerne et helt nytt perspektiv på sin egen organisasjon, sier John Richard Hanssen.