Næringsliv Norge

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

vekst i nord-norge

TOPICS

Det går godt i nord

Det er ikke rart at bedriftene i nord er optimistiske, for landsdelen preges av økt sysselsetting og sterk eksportvekst. Dette er mulighetenes region, og fremtiden er lys, men vår største utfordring er å skaffe nok folk. Det er i nord bedriftene sliter mest med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Nord-Norge vokser videre

Tall fra Konjunkturbarometer for Nord-Norge viser positive tall for økonomien i nord. Dette skyldes blant annet en kraftig vekst i reiseliv og store investeringer i fornybar energi.

Sponsored content

Industri med hundreårsperspektiv

Bergverksdrift med utvinning og foredling av malm, mineraler og bergarter har vært en viktig næringsvei i Nord-Norge i flere århundrer. En av bedriftene som driver bergverk er Brønnøy Kalk, som utvinner kalk.

Sponsored content

Ny energi for testsamfunnet Longyearbyen

Hele Longyearbyen skal energiomstilles. Dette betyr en overgang fra kullkraftverk til fornybar energi, med store muligheter for testing av ny teknologi. Målet er å bli Norges første lavutslippssamfunn.

Vi og havet

Havet har en magisk kraft på oss mennesker. Det er mytologi. Det er drama. Det er opplevelser. Fattigdom og rikdom. Havet er liv. Og havet er død.

Bodø - en by i vekst

– De siste årene har Bodø vært i rivende utvikling, og uansett hvor du går i byen, ser du heisekraner som ruver over bygningene. Dette er selve symbolet på vekst, sier Therese Korsvik Eliassen.

Tre Agenda Nord-Norge Ambassadører svarer: Dette mener vi om fremtiden til landsdelen

Hvert år blir tolv talenter fra Nordland, Troms og Finnmark plukket ut for å videreutvikles gjennom Ambassadørprogrammet. Ambassadørene kan være både kvinner og menn, fra offentlig eller privat sektor, litt eller mye utdannet - men det de har felles er ønsket om å bli en stemme for landsdelen. Hittil har totalt 37 talenter deltatt, og vi har spurt tre av dem om deres erfaring og hva de tenker om fremtiden.

En landsdel i sterk vekst

– Dette er en landsdel hvor alle de pilene man ønsker at skal peke i riktig retning faktisk gjør det, sier Fylkesmannen i Troms, Elisabeth Vik Aspaker, smilende når vi spør henne hvordan det går i Nord-Norge.