Bransjen har utarbeidet nye standarder, og snart kommer det også et nytt regelverk.

– Tidligere hadde ofte testene foregått på flatt hav eller med mindre last enn det som var reelt. Men i dette tilfellet ble det gjennomført en reell test der livbåten hadde full vektbelastning før den ble sendt ut i fritt fall. Det som da skjedde var overraskende for veldig mange. Det viste seg nemlig at livbåten rett og slett ikke tålte påkjenningene, forteller pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.

Da båten ble trukket opp, viste det seg at vannet hadde fått overbygget til å kollapse, frontluken var ødelagt og vannet hadde fosset inn.

– Sjansen er stor for at det kunne ha gått liv tapt hvis det hadde vært folk i båten.

Mange mangler

Konsekvensen av testen ble full produksjonsstans på Veslefrikk, og studier viste at hverken frittfallivbåtene eller livbåtene som kunne låres, tilfredsstilte regelverket.

– Det var svakheter knyttet til strukturell styrke på overbygning og skrog. G-kreftene som passasjerene ble utsatt for var for store, og det ble avdekket manglende fremdrift som båtene må ha for å komme seg vekk fra plattformen. I tillegg var det også avvik knyttet til selve bæreevnen og stabiliteten, forklarer Midttun.

Nytt regelverk nødvendig

På bakgrunn av studiene og diverse livbåtprosjekter, har bransjen utarbeidet nye standarder for frittfallivbåter og for de som låres.

– Det har skjedd betydelige forbedringer i livbåtparken, men det gjenstår fortsatt en jobb. Derfor har Petroleumstilsynet satt i gang et arbeid med nye forskrifter som vi håper vil bli iverksatt fra 2015, avslutter Midttun.