Condition monitoring-systemer utnytter forholdet mellom ulike driftsparametere for å analysere resultater, og for å hente ut informasjon om tilstanden til maskiner og utstyr i sanntid. For å passere en tilstandskontroll er operatøren avhengig av å sende inn detaljerte opplysninger om antall kontrollpunkter, omfanget av overvåkningen, grensene for akseptabel slitasje (produsentens anbefalte grenser), og grenseverdiene i fartøyets vedlikeholdsprogrammer.

Disse prosedyrene ligger også i bunnen for elektronisk og trådløs condition monitoring, noe som letter rapporteringsarbeidet og sikrer at alle nødvendige data er på plass og rapportert i forhold til sertifi - seringskontroller. Med en løpende condition monitoring -system blir nødvendige rapporter generert i fastsatte intervaller slik at dokumentasjon til for eksempel havnekontroll kan legges frem raskt og nøyaktig.

Løpende data forebygger

Et løpende rapporteringssystem som også inkluderer maskinstatus i sanntid er ikke minst viktig for fartøyer som opererer i kystfj erne farvann med lang vei til verkstedsfasiliteter. Her vil et kombinert overvåkingssystem kunne levere vital informasjon om både driftssikkerhet og for å beregne landligge for nødvendig vedlikehold. I tillegg vil overvåking i sanntid gi et tidlig varsel om uforutsette feil som i verste fall kan resultere i maskinhavari og kostbare forsinkelser.

 

Tom Amriati Løvås
redaksjonen@mediaplanet.com