Når en plattform er i drift er det i utgangspunktet ikke lov å gjøre varme arbeider som for eksempel sveising på grunn av eksplosjonsfare, men det er svært dyrt å stenge ned en installasjon mens vedlikehold pågår. Derfor har Beerenberg, som er en ledende leverandør av vedlikehold og modifikasjonsstjenester innenfor olje- og gassindustrien, utviklet CWC-løsninger (Cold Work Concepts) som i første rekke dreier seg om habitater og kaldkuttingsløsninger.

Habitater

- Utfordringen med varme arbeider går på sikkerhet spesielt knyttet til eksplosjonsfare. Derfor bygger vi et habitat som er hovedbarrieren rundt området hvor vi skal arbeide. Habitatet er et telt hvor det er etablert et lett overtrykk, forklarer Vice President i Beerenberg, Øistein Lillelien og fortsetter:

- Dette trykket forhindrer muligheten for gassinntrengning i habitatet ved en eventuell gasslekkasje, slik at sveising og andre varme arbeider kan gjøres på en forsvarlig måte og uten at installasjonen må stenges ned mens arbeidene pågår.

- Hvis en gasslekkasje oppstår, vil en mobil gassdetektor umiddelbart koble ut strømforsyningen til det varme arbeidet som pågår i habitatet.

Det bygges gjerne fem til seks barrierer rundt arbeidsområdet, som alle på sin måte skal forhindre mulighet for brann og eksplosjonsfare. Disse systemene kan også kobles opp mot plattformens eget alarmsystem.

- Hvis en gasslekkasje oppstår, vil en mobil gassdetektor umiddelbart koble ut strømforsyningen til det varme arbeidet som pågår i habitatet, sier Lillelien.

Kaldkuttingsløsninger

Beerenberg har også utviklet ulike kaldkuttingsløsninger. Da unngår man hele problematikken med varme arbeider. Derfor trenger man heller ikke å benytte habitatløsninger ved enkelte typer arbeider, siden det ikke er fare for at det oppstår gnister, som det ellers kan gjøre fra varme arbeider.

- Vi har egenutviklede, patenterte kaldkuttingsløsninger for rør, tanker og utstyr med diamantwirekutting og mobilt luftdrevne sager og freseutstyr, sier Lillelien.

Både metodene og utstyret som Beerenberg leverer er ATEX-, EX- og CE-sertifisert, noe som betyr at utstyret er godkjent etter en rekke kriterier som blant annet har med brann og eksplosjonssikkerhet å gjøre.