Hormonhermere

De siste årene har det vært en del oppmerksomhet rundt hormonhermere. Dette er stoffer som ligner veldig på østrogen. Når kroppen eksponeres for dette, tolker den dette for å være et hormon. Dette kan blant annet medføre økt risiko for hjerte- og karsykdommer, samt diabetes.

■ Stoffene er tidligere blant annet funnet i plasten i tåteflasker og har ført til at en del land har innført restriksjoner på bruken av denne typen plast. Mindre kjent er det at hormonhermeren bisfenol A (BPA) også er benyttet i mange malinger.

■ Å kartlegge hormonhemmere blir et viktig område fremover. Når man jobber med varmt arbeid som sveising og sliping på malte overflater, vil det være hormonhermere i røyken fra dette. Industrien har enda ikke tatt dette innover seg, men dette er noe det ikke går å lukke øynene for. Industrien har ikke villet høre om det, men tiden begynner nå å modnes, sier Erikstein.

Oljebransjen er helt avhengig av ulike kjemikalier, og offshorearbeiderne utsettes i mange sammenhenger for farer i den forbindelse. Særlig ved varmt arbeid som sveising og ved maling er man spesielt utsatt. Sprøytemaling inne i en tank eller i lukkede områder gir svært høye konsentrasjoner av gasser og sprøytetåke.

– Her er det stor fare for eksponering, både i forhold til hudkontakt og innånding. I tillegg har man farene ved verneutstyr som ikke er godt nok og verneutstyr som brukes feil, sier yrkeshygieniker og organisasjons- sekretær i fagforeningen SAFE, Halvor Erikstein.

Trengs opplæring

Hans inntrykk er at det er godt med kunnskap om helsefare hos HMS-fagfolkene, men at det skorter på opplæringen til de som skal gjøre jobben.

– Det er høy aktivitet og vi får inn mange nye folk uten god nok opplæring. Kunnskap er helt avgjørende for at folk skal forstå alvoret i det de driver med. Folk vil få jobben gjort, og når de ikke vet hvor farlig noe er, er det fort gjort at de lar det gå ut over seg selv. Hvis det hadde vært bedre opplæring, ville ikke snarveiene vært så mange, sier yrkeshygienikeren, som også er bekymret for de utenlandske gjestearbeiderne.

– Jeg har drevet med opplæring i mange år, men hvordan skal man gi opplæring til folk som har mangelfulle språkkunnskaper både på engelsk og norsk? Det er for lite oppmerksomhet rundt de vi er helt avhengige av, og jeg tror ikke vi tar godt nok vare på dem, sier Erikstein.

Mye av problematikken rundt kjemikalier kan løses ved å ta i bruk ny teknologi.

– Hvis man eksempelvis bruker vinkelsliper for å fjerne maling, utsettes man for en rekke farer. Vibrasjon, partikler, gnister og støy må håndteres skikkelig. Maling spaltes hvis det utsettes for varme. Dette gir giftige gasser. Men man trenger ikke bruke vinkelsliper. Det finnes utstyr som fjerner maling uten dette, sier Erikstein, som har sett at teknologiutviklingen har gått fort fremover.

– Kontraktene burde utformes litt annerledes. I det hele er kostnadspress en stor trussel mot sikkerheten.

Ny teknologi

– Det finnes en mengde oppfinnere rundt forbi som stadig kommer opp med nye måter å gjøre ting på slik at de blir tryggere, sier Erikstein, som tror at kostnadspress kan gjøre at bransjen vegrer seg for å investere i ny teknologi.

– I tillegg er bransjen ofte svært trege når det gjelder å ta i bruk ny teknologi som forbedrer arbeidsmiljøet.

– Det har vært en del prestasjonsbaserte kontrakter på overflatebehandling. Da går man på akkord med sikkerheten på grunn av et tøft tidspress. Kontraktene burde utformes litt annerledes, sier yrkeshygienikeren. I det hele er kostnadspress en stor trussel mot sikkerheten, forklarer han og tilføyer:

– Pinte kontrakter kan bidra til at man sparer på bruk av verneutstyr siden dette blir kostbart. Man kan risikere at filtrene i åndedrettsvernet brukes for lenge, slik at de blir mettet og slipper forurensningen gjennom.

– Jeg skulle ønske det var slik at verneutstyr aldri var en del av kontrakten, men at det var oljeselskapene selv som holdt dette. Da hadde det aldri vært spørsmål om at hansker eller lignende skulle byttes. Nå kan verneutstyret bli sett på som dyrt, og slik skal det ikke være, avslutter Erikstein.