Bente Storhaug Dahl er Managing Director og Bjørn Nogva er Sales- and Marketing Manager i  Survitec Norway AS som har hovedkontor i Ålesund. Selskapet er en del av Survitec Group, et globalt selskap som er store på brann-, rednings- og sikkerhetsutstyr og som blant annet er verdens største leverandør av redningsflåter. Av andre produkt Survitec leverer til skip og installasjoner kan nevnes gangveier, evakuerings-system, MOB båter, løst brann- og sikkerhetsutstyr samt servicetjenester til alle de nevnte produktene. I Survitec merker de godt at de er i en bransje hvor man hele tiden må tilpasse seg endringer.

- Ta en slik ting som crewtransfer offshore der det enkelte ganger er restriksjoner på bruk av helikopter. I lys av dette har kundene våre bedt oss om å se på gangvei-løsninger som sikrer en trygg ferdsel  fra skip til skip. Hensikten er å legge til rette for å  bruke båter i stedet for helikopter ved bytte av crew, sier Storhaug Dahl.

Lengre serviceintervaller

Survitec leverer også alle typer evakueringssystemer for skip, enten det er til ferger eller til fartøy i Nordsjøen. Videre leverer de evakueringssystem for rigger. Også i denne bransjen gjelder det å tilby nye og bedre løsninger.

- Bransjen har hatt et stort ønske om å ha lengre serviceintervaller på redningsflåtene. Det vanlige har vært at vi tar inn flåtene hver tolvte måned. Da gjennomgår de en fullstendig test der de blåses opp, trykktestes og sjekkes på mange ulike måter. I tillegg bytter vi vann, proviant,og  pyroteknisk utstyr samt sjekker at  andre tekniske installasjoner fungerer som de skal. Offshorefartøy  er ofte ute i lengre perioder enn et år, og derfor ønsket de flåter hvor det kan gå 30 måneder mellom hver service. Med de spesialløsningene som vi har utviklet kan vi nå tilby dette, forklarer Nogva.

Nytt regelverk i britisk sektor

Ulike typer drakter inngår også i produktsortimentet til Survitec. Blant annet leverer de overlevingsdrakter som offshorearbeidere bruker når de skal til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen med helikopter. I England innførte de nylig et nytt regelverk der alle draktene skal være utstyrt med EBS, Emergency Breathing System. Systemet gjør at passasjerene i en nødssituasjon, for eksempel hvis et helikopter havarerer i sjøen og går rundt, vil ha luft i noen minutter slik at det blir større mulighet for å evakuere.

- Det britiske regelverket sier at dersom passasjerene ikke har slike drakter, så må de justere ned kapasiteten på helikopteret. Så vi er i en spennende bransje hvor vi har mange utfordringer vi som vi må tilpasse oss, noe som også gir muligheter, avslutter Storhaug Dahl.