Farouk Al-Kasim

  • Farouk Al- Kasim, født i Irak 1934, har vært sentral innen norsk oljeutvinning og -produksjon.
  • Han ble tildelt St. Olavs orden i 2012 for sin innsats. Annet: Al-Kasim skrev det første utkastet til ny oljelov for Irak, etter USAs invasjon av landet i 2003.

Det var tilfeldigheter som gjorde at Farouk Al-Kasim ble en av Norges fremste oljeeksperter. Sønnen hadde cerebral parese, og Norge var et av de ledende landene innen sykdommen. Siden kona dessuten var norsk valgte de å flytte til Norge i 1968. 

Drosjesjåfør

Al-Kasim var utdannet geolog med over elleve års erfaring innen oljeleting og –utvinning, men han ante ikke hvordan han skulle livnære seg i Norge på den tiden. Han hadde liten lyst til å pendle til Libya eller et annet oljeproduserende land. En stund vurderte han å kjøre drosje, men bestemte seg for å stikke innom Industridepartementet for å høre om det fantes en oljerelatert jobb i landet, kanskje på en bensinstasjon. Det var flaks for Norge.

− De ble plutselig veldig interessert og ba meg komme tilbake klokken to. Da var det tre stykker som ville snakke med meg, og det gikk opp for meg at jeg faktisk satt i et jobbintervju, noe som var veldig overraskende.

Positive resultater

Norge hadde hatt positive resultater fra oljeboring, og Al-Kasim var svaret på deres bønner.

− Det viste seg at de var akkurat like overrasket som meg. De hadde aldri forestilt seg at noen med min ekspertise var villig til å jobbe for en statlig lønn. Jeg ble ansatt som rådgiver på en tremåneders kontrakt senere samme år, som så ble forlenget. Da fikk jeg marginalt høyere lønn enn statsminister Borten, men han var en grei kar, han sa at det bare skulle mangle.

Al-Kasim analyserte de seismiske undersøkelsene gjort på blant annet Cod-feltet, skrev rapporter og ga sin mening: Norge ville bli en stor oljenasjon. Men dette var ikke nok for regjeringen; de ville vente til det kom et ordentlig funn. Det kom på julaften 1969.

− Offentligheten fikk ikke vite det før på nyåret, men på dette tidspunktet var det ikke lenger tvil. Etter mye testing bestemte Industridepartementet seg for å omorganisere oljevirksomheten allerede i 1971, og jeg skrev stortingsproposisjonen, forteller Al- Kasim.

− Æren for dette går til den generasjonen med velutdannede, fritenkende nordmenn som ville skape noe nytt. Det er en fantastisk historie, og jeg er heldig som har fått være med på dette.

Ridder

Han jobbet som rådgiver i Industridepartementet til 1973, da han ble tilbudt jobben som direktør for ressursforvaltning ved Oljedirektoratet i Stavanger. En jobb han hadde til han startet som frittstående konsulent i 1991. I 2012 ble Al-Kasim utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt bidrag til Norges oljesektor.

− Jeg har de siste 20 årene levd av å fortelle resten av verden om den flotte norske erfaringen med oljen, at vi klarte å gjøre alt riktig, og ikke falle for oljeforbannelsen med korrupsjon og latskap. Æren for dette går til den generasjonen med velutdannede, fritenkende nordmenn som ville skape noe nytt. Det er en fantastisk historie, og jeg er heldig som har fått være med på dette.

Fremtidige utfordringer

Farouk Al- Kasim ser noen utfordringer for norsk oljeproduksjon i årene som kommer. Produksjonsnivået innen den norske oljeutvinningen kan ikke vedvare, og ifølge Al- Kasim ligger det i sakens natur at produksjonen vil møte utfordringer.

− Vi hadde store utfordringer da vi begynte. På den tiden fantes det jo ikke teknologi til å bore på den vanndybden, med det klimaet og de strømforholdene som fantes i Nordsjøen. Men de store funnene gjorde alt mulig, fordi vi visste at vi ville få pengene tilbake. Vi kan kanskje forvente å opprettholde virksomheten i 50 år til. Vi vil fortsatt ha behov for tilpasninger, men det vil ikke være mulig å opprettholde den samme profitten, og det må vi forholde oss til.