Utdanning

Minstekravet for å kunne jobbe offshore er relevant utdanning. Det finnes en rekke ulike utdanningsprogrammer å velge mellom, både på videregående skoler, høyskoler og universiteter. Det handler om å finne studieretningen og omfanget som passer best for deg. Er du glad i praktisk arbeid, er det lurt å velge en yrkesrettet utdanning, som elektrofag eller teknisk og industriell produksjon (TIP), på videregående. Når du har fullført VG1, kan du for eksempel søke deg videre til brønnteknikk på VG2, etterfulgt av to år som lærling i en bedrift. Hvis du fortsatt ikke er klar for arbeidslivet, kan du velge påbygging på VG3 for å få generell studiekompetanse, som gir deg mulighet til å ta høyere utdanning.

Er du mer av den teoretiske typen? Da er studiespesialisering veien å gå. På VG2 og VG3 får du selv velge noen av fagene du skal ha, så sørg for at du velger blant realfagene. Disse fagene gir deg et godt grunnlag dersom du ønsker å jobbe innen oljebransjen på et mer overordnet nivå. Hvilke fag som tilbys varierer fra skole til skole, men noen vanlige tilbud er fysikk, kjemi og matematikk.

Mange velger å fortsette på høyere utdanning etter videregående. Flere høyskoler og universiteter tilbyr relevante utdanninger på både bachelornivå og masternivå. Her er studieprogram innen alt fra geologi til informasjonsteknologi relevant. Med disse utdannelsene kan du for eksempel jobbe som brønnoperatør, elektriker, industrimekaniker, kranfører eller ingeniør. For å finne et studium som passer for deg, kan det være lurt å snakke med en rådgiver på skolen eller gå på utdanningsmesser. Eller hva med å bare ta direkte kontakt med et oljeselskap eller Oljeindustriens Landsforening for mer informasjon om de ulike yrkene?

utdanning.no finner du en komplett liste over alle utdanninger i Norge og hvilke universiteter og høyskoler som tilbyr relevante studieprogram.

Kurs

For å kunne arbeide på norsk sokkel, må du ha gyldig grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. Disse variantene blir godkjent:

1. Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs som er tatt på et norsk kurssenter, godkjent av Norsk olje og gass.

På Norsk olje og gass sine nettsider finner du en liste over kurssentre.

2. Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs som er tatt i henhold til «The Mutual Agreement». Denne avtalen gjør det mulig for deg å gjennomføre kurset i Danmark, Nederland og Storbritannia istedenfor Norge, og fremdeles få det godkjent. Arbeidere som har tatt kurset i et av disse landene, må vanligvis ta et lite tilleggskurs i Norge som heter «Additional Basic Safety and Emergency Training Course for the Norwegian Continental Shelf». Avtalen er en gjensidig godkjenning av hverandres kurs, så det betyr også at de som har tatt kurset i Norge, får det godkjent i de tre ovennevnte landene.

3. Kurs som er tatt i andre land enn de som er en del av «The Mutual Agreement» blir ikke automatisk godkjent for norsk sokkel. Her er det opp til operatøren å godkjenne sikkerhets- og beredskapskompetansen til den enkelte søker.

Helsekrav

Det holder ikke bare med utdanning og godkjente kurs hvis du ønsker å jobbe i oljebransjen. Det stilles også strenge krav til helsen din, og alle som jobber offshore må ha godkjent helseattest fra en kvalifisert lege. En grundig helsesjekk av hver enkelt skal være en betryggelse for deg og dine medarbeidere, samtidig som det skal sørge for sikker drift av innretningen. 1. januar 2014 ble det bestemt at helseattester bare skal gis av sertifiserte petroleumsleger.

Petroleumslegene har lov til å utstede helseattester og erklæringer om ikke oppfylte helsekrav. En helseattest er vanligvis gyldig i to år, men legen kan sette en kortere gyldighetstid dersom han eller hun mener det er nødvendig med hensyn til personens helse. Når legen foretar en helsesjekk, undersøker han synsfunksjon, hørsel, hjerte- og karsystemet, hjernefunksjonsforstyrrelser, psykiske lidelser, diabetes, rusmisbruk, lungefunksjon, førlighet, medikamentbruk og andre mulige lidelser som HIV, overvekt og demens.

De generelle helsekravene til en som skal arbeide offshore er:

  • være fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på riggen og i en evakueringssituasjon.

  • være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs.

  • ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling/alarmer ikke registreres, for eksempel nedsatt hørsel.

  • ikke ha en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering, eller som av andre grunner, kan medføre alvorlig fare for egen eller andres sikkerhet.

Kilde: Helsedirektoratet.no